Projectfinanciering

Het financieringsproject PALLAS bestaat uit twee fasen: een publiek gefinancierde fase met daaropvolgend een privaat gefinancierde fase.

Publiek-privaat

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor is op 16 december 2013 opgericht met de doelstelling om succesvol de eerste fase te realiseren. Dit betekent het Europees aanbesteden van het ontwerp van de nieuwe PALLAS-reactor en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Hiervoor heeft de overheid een lening van euro 80 mln verstrekt.

De tweede doelstelling van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor blikt vooruit naar de tweede fase en betreft het aantrekken van private middelen om de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor te realiseren. Hiervoor heeft PALLAS een solide business case ontwikkeld die als basis dient om het PALLAS-project uiteindelijk te herfinancieren op basis van privaat kapitaal. Het ligt voor de hand dat de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor hierna wordt omgezet in een nieuwe entiteit. De tijdshorizon van de Stichting is in deze zin dus beperkt.

Het is aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor om te zorgen voor een soepele overgang van de bovengenoemde fasen. Dit houdt in dat er binnen het PALLAS-projectteam niet alleen wordt gewerkt aan het uiteindelijk fysiek realiseren van de nieuwe PALLAS-reactor, maar dat er ook een grote focus is op het realiseren van de private financiering ervan. Deze taak is belegd bij een toegewijd team dat rapporteert aan de algemeen directeur. PALLAS is in gesprek met mogelijke investeerders en trekt de aandacht van serieuze internationale particuliere investeerders.