Algemene informatie

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Belkmerweg 1200x400

Een schematische weergave van de PALLAS-reactor, gezien vanaf de Belkmerweg.

Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS). De Stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, gereed voor bouw, en voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

In de eerste fase PALLAS is verdeeld in twee (interne) projecten: Design & Licensing en Business Case & Financing. Beide projecten hebben een doorlooptijd van ongeveer vijf jaar. Voor deze fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt.

De tweede fase, de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor wordt privaat gefinancierd. Deze fase duurt ook ongeveer vijf jaar. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

Voor de rol van de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) is PALLAS op zoek naar een internationale partij die een ‘state of the art’ multifunctioneel reactorontwerp kan leveren. Daarnaast wordt van de ontwerper verwacht dat deze het management van de bouw en het opstarten van de reactor kan verzorgen. Hiervoor vinden momenteel gesprekken plaats met drie kandidaten, de verwachting is dat medio 2017 het contract met de DNI kan worden getekend.