Algemene informatie

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Belkmerweg 1200x400

Een schematische weergave van de PALLAS-reactor, gezien vanaf de Belkmerweg.

Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leveringsketen voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze radiofarmaceutische producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart-en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld.

Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS). De Stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, gereed voor bouw, en voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

In de eerste fase is PALLAS verdeeld in twee (interne) projecten: Design & Licensing en Business Case & Financing. Voor deze eerste fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt. Het streven is de voorbereiding rond 2020 af te ronden.

De tweede fase, de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor wordt privaat gefinancierd en neemt circa vijf jaar in beslag. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

Voor de rol van de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) heeft PALLAS begin dit jaar het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) uitgekozen. Deze DNI zal een ‘state of the art’ multifunctioneel reactorontwerp opleveren. Daarnaast wordt van de DNI verwacht dat deze het management van de bouw en het opstarten van de reactor verzorgt.