Onderzoeksfunctie PALLAS

Net als in de HFR is het de bedoeling om in PALLAS hoogwaardige nucleaire onderzoeksopdrachten en -programma’s uit te voeren voor private en publieke partijen. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is onderzoek naar nieuwe medische isotopen voor de behandeling van patiënten.

Belangrijke thema’s zijn verder; onderzoek op het gebied van veiligheid in nucleaire toepassingen, optimalisatie van grondstoffengebruik, ontwikkeling van nieuwe vierde-generatietechnologieën zoals gesmolten-zoutreactoren, oplossingen voor nucleair afval, (fundamenteel) materiaalonderzoek,  leveringszekerheid van nucleaire energie (op de middellange- en lange termijn) en levensduurverlenging van bestaande reactoren.