Werkgelegenheid

De aanwezigheid van de HFR (operationeel sinds 1961) geldt van oudsher als een vliegwiel voor (nucleaire) bedrijvigheid in en om Petten/Nederland. Dit is goed terug te vinden in de geschiedenis van ‘Petten’, beginnende bij de oprichting van het Reactor Centrum Nederland, waar de basis werd gelegd voor o.a. multinational Urenco (ultracentrifugetechniek voor uraniumverrijking), en later ECN.

In 1976 werd RCN omgedoopt tot Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), waarmee een verbreding naar andere energiebronnen werd beoogd. In 1998 leidde dit tot een scheiding van activiteiten, waarbij NRG ontstond als volle ‘nucleaire’ dochter van ECN (en aanvankelijk KEMA).

In 1999 nam NRG de bestralingsactiviteiten voor medische isotopen over van het Europese onderzoeksinstituut JRC (Joint Research Centre in Petten). Ook trok de HFR andere bedrijvigheid, en daarmee werkgelegenheid naar Petten. Zo brak een volstrekt nieuwe industrietak in de duinen van Petten door: die van medische isotopen, het verwerken van bestraalde isotopen voor de medische industrie en het ontwikkelen van nieuwe isotopen voor deze industrie. Dit werd door de jaren heen uitgevoerd door de opvolgende bedrijven Philips-Duphar en Mallinckrodt Medical (tot 2013 Covidien). Deze sterk groeiende bedrijfstak was niet voorzien bij de beslissing om de HFR te bouwen.

Verder maakte de HFR het Europese energie instituut JRC-IET (Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport) mogelijk. Een ontwikkeling die overigens niet alleen medewerkers in Petten bracht, maar ook zorgde voor bijvoorbeeld de oprichting van de Europese school in Bergen (NH).

PALLAS zal waarschijnlijk geen sprong in de directe werkgelegenheid betekenen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de nieuwe technologie en een efficiëntere terreinindeling ervoor zorgen dat er minder medewerkers in de continudienst/onderhoud nodig zijn dan bij de HFR.

Zoals de HFR door de jaren heen centraal stond in het aantrekken en clusteren van activiteiten in Petten, zo zal PALLAS dat op haar beurt ook doen. Zonder HFR en zonder PALLAS zullen niet alleen NRG en Mallinckrodt Medical binnen afzienbare tijd verdwijnen uit de duinen van Petten maar ook ondersteunende diensten zoals de bedrijfsbrandweer en de beveiliging. Een beweging die ook de activiteiten van ECN en JRC-IET behoorlijk onder druk zal zetten en ingrijpende en kostbare gevolgen zal hebben voor alle betrokken organisaties.

Met circa 1600 medewerkers is ‘Petten’ een van de grootste werkgevers in de kop van Noord-Holland, dat in totaal circa 30.000 arbeidsplaatsen telt. Ruim de helft van de beroepsbevolking werkt buiten het gebied. Afgezien van de stad Den Helder (met de Koninklijke Marine, de marinebasis en het vliegveld) zijn de belangrijkste economische dragers de land- en tuinbouw, visserij, recreatie en toerisme én ECN/NRG/ Mallinckrodt Medical /JRC-IET.