Het vergunningentraject

Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en ontheffingen beslaat samen met het ontwerpen van de nieuwe reactor (een parallel traject) naar schatting vier tot vijf jaar.

Duinen Petten

Er zijn veel wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen van toepassing op PALLAS. De meest bepalende zijn:

De procedures van bovengenoemde vergunningen zullen verlopen volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een licensingplan is opgesteld om alle benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen in kaart te brengen en het geheel aan vergunningaanvragen te stroomlijnen.