Het ontwerptraject

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Het ontwerpen van de nieuwe reactor beslaat samen met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen (een parallel traject) een periode van naar schatting vier tot vijf jaar. PALLAS dient voor het selecteren van een ontwerper een Europees aanbestedingsproces te doorlopen. Internationale partijen met ervaring in het ontwerpen van onderzoeksreactoren kunnen hierop inschrijven.

De ontwerp- en vergunningsfase wordt afgesloten met een zeer gedetailleerd ontwerp, dat nodig is voor het verkrijgen van de Kernenergiewet-vergunning.

Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de PALLAS-reactor nemen tezamen circa tien jaar in beslag. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.