Infrastructuur

Naast het ontwerp van de reactor en de nucleaire systemen zijn er ook andere (niet nucleaire) ontwerp- en constructieactiviteiten voor PALLAS nodig. De infrastructurele inpassing van de nieuwe reactor op het bedrijventerrein in Petten is van groot belang. Denk aan de koelwatervoorziening, aansluiting op gas, water, licht en riolering etc. Maar ook de aansluiting van de reactor op de bijhorende laboratoria en kantoorruimtes zodat er goede logistieke aan- en afvoerwegen van en naar deze faciliteiten is.

Ook tijdelijke infrastructurele aanpassingen moeten worden getroffen. Tijdens de bouw van de PALLAS-reactor moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor het bouwverkeer, parkeerplaatsen voor bouwmedewerkers, bouwketen en transport en opslag van materialen. Al deze tijdelijke faciliteiten moeten zo worden vormgegeven dat ze het dagelijks bedrijf op het bedrijventerrein en de omgeving zo min mogelijk beïnvloeden.