Techniek

De PALLAS-reactor wordt een pool-type reactor, met een efficiëntere en effectievere benutting van de flux dan die van de HFR. Het belangrijkste kenmerk van de PALLAS-reactor is zijn bedrijfsflexibiliteit. De kern van de reactor kan flexibel worden ingericht voor de productie van verschillende medische isotopen en daardoor inspringen op veranderende markten.

Schematische weergave PALLAS-reactor

 

In het ontwerpproces zal veel aandacht uitgaan naar de reactorkern en alle nucleaire systemen die nodig zijn om de reactor veilig te kunnen bedrijven. Om te komen tot een passend ontwerp heeft PALLAS een document opgesteld waarin alle functionele eisen voor de reactor staan opgesomd. Dit zijn de zogenaamde ‘Technical Requirements’ (kort gezegd de TR). Dit document vormt de leidraad voor de de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) – het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) – die het definitieve ontwerp van de PALLAS-reactor zal maken.

Het ontwerptraject bevat vele tussenstappen richting het uiteindelijke ontwerp. Tussendoor wordt er steeds getoetst op de laatste internationale regelgeving van de International Atomic Energy Agency (IAEA) en de specifieke Nederlandse eisen ten aanzien van de veiligheid van het ontwerp en de bedrijfsvoering.

Zo zal het omhulsel van de reactor (het containment) bestand moeten zijn tegen mogelijke gevaren van buitenaf, zoals vliegtuigongelukken of aardbevingen.