Geschiedenis

De PALLAS-reactor is de opvolger van de huidige Hoge Flux reactor die het einde van zijn levensduur nadert. De huidige exploitant en vergunninghouder van de HFR is de Nuclear Research and consultancy Group (NRG), sinds 1998 een ‘dochterinstituut’ van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). NRG is actief op het gebied van nucleaire consultancy en het leveren van bestralingsdiensten voor de productie van medische en industriële isotopen en nucleair technologisch onderzoek (NTO). Bij NRG werken circa 500 specialisten, verdeeld over twee vestigingen: Petten en Arnhem.

Begin 2004 heeft een groep bedrijven en onderzoeksinstellingen, te weten Mallinckrodt Medical, het Reactor Instituut Delft (onderdeel van TU Delft) en het Europese energie-instituut (JRC-IET) het initiatief genomen om PALLAS op te zetten. NRG is aan de slag gegaan met de invulling en uitvoering van het project en heeft daarvoor in 2009 een projectteam geformeerd, onder dagelijkse leiding van een projectdirecteur.

De hoge leeftijd van onderzoeksreactoren over de hele wereld vergroten het risico op ongeplande productieonderbrekingen. Hierdoor ontstond in de periode 2007-2011 een groot tekort aan medische isotopen. Om een mondiaal probleem in de voorziening van medische isotopen te voorkomen heeft de overheid besloten tot vervanging van de Hoge Flux Reactor. Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland hebben samen 80 miljoen euro in de vorm van een lening vrijgemaakt om de eerste risicovolle fase te financieren.

Met de oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013) is PALLAS ondergebracht in een onafhankelijke entiteit. Deze Stichting houdt zich bezig met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe medische isotopen reactor. PALLAS is verantwoordelijk voor het ontwerp van de reactor, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een zogeheten business case en het aantrekken van private financiers.