Wie we zijn

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

Een onafhankelijke Stichting

Tot eind 2013 was PALLAS een projectorganisatie onder NRG (een dochterbedrijf van het Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN), de exploitant van de huidige onderzoeksreactor (HFR). Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

De Stichting is verantwoordelijk voor het succesvol afronden van de eerste fase van het project: het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure. Voor deze fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt. De Stichting is tevens verantwoordelijk voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

Lees hier de Statuten van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Directie en toezicht

Bij de oprichting van de Stichting is dr. H.J. (Hermen) van der Lugt benoemd tot algemeen directeur. Hij was, voordat hij bij PALLAS startte, werkzaam als directeur van Stichting Novay/Stichting Telematica Instituut in Enschede, een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van IT & Telecommunication en Research & Development. Hij heeft een achtergrond als gepromoveerd experimenteel natuurkundige. Lees hier een interview met Hermen van der Lugt.

De raad van toezicht van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter J.W.R. van Lunteren MSc (directeur Strategische Allianties bij het UMC Utrecht en oud-gedeputeerde van de Provincie Utrecht),
drs. M.C. van der Harst (voormalig topambtenaar Ministerie van Economische Zaken),
prof. dr. J. Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement, Universiteit Twente) en
prof. dr. W.C. Turkenburg (emeritus hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht).

De organisatie

De dagelijkse leiding van PALLAS is in handen van de algemeen directeur Hermen van der Lugt. Voor de projecten ‘design & licensing’ en ‘financiering’ zijn projectmanagers benoemd. De eerste is verantwoordelijk voor het opleveren van het zogenaamde ‘vergunbaar ontwerp’, zodat de bouwfase gestart kan worden. De andere is verantwoordelijk voor het verkrijgen van private financiering voor de bouwfase. Beide managers sturen een team aan dat bestaat uit diverse (technisch/financieel) specialisten. Deze specialisten worden ondersteund door een handvol ‘staffmedewerkers’ (Projectbureau, Communicatie, Contract Management, Procurement en SHEQS).

Onze directeur Design & Licensing is Jan van der Marel. Hij is verantwoordelijk voor het opleveren van een veilig ontwerp van de PALLAS reactor dat gereed is voor de bouwfase, dat voldoet aan de vergunningscriteria (‘vergunbaar’) en dat voldoet aan de randvoorwaarden van private financiering en commerciële bedrijfsvoering. Zodra de vergunningen zijn ontvangen kan met de bouw en inbedrijfstelling worden gestart.
Jan heeft, naast eerdere functies bij Jacobs en Siemens, het grootste deel van zijn loopbaan als projectmanager van internationale complexe projecten bij energieleverancier Nuon gewerkt, de laatste jaren als director Engineering van Nuon Vattenfall.
Het team van Design & Licensing bestaat uit diverse hoogopgeleide specialisten dat samen met de internationale nucleaire experts van Owner’s Engineer Tractebel Engineering en de experts van Licensing Engineer Arcadis een geïntegreerd projectteam vormt.
Licensing Manager Marco Visser heeft zich, na zijn opleiding politicologie, gericht op Quality, Health and Safety. Later, onder meer bij Arcadis, heeft hij zich toegelegd op de milieu kant van diverse grootschalige industriële projecten, met name vergunningen en milieueffectrapportages.
Design Control Manager Marisa van der Walt heeft voor PALLAS bij Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) en SAFARI-1 medischieseisotoop productiereactor in Zuid-Afrika gewerkt. In haar functie van Head Nuclear Safety and Technology was Marisa verantwoordelijk voor nucleaire veiligheid en ontwikkeling van nieuwe productiefaciliteiten voor medische isotopen. Tijdens haar studie nucleaire technologie aan de North West University heeft ze een Master of Science gehaald.

De manager Business Case & Financing Titus Tielens, is verantwoordelijk voor een sluitende business case die als basis dient voor het verkrijgen van private financiering voor de bouw en inbedrijfstelling en voor de operationele fase.
Titus heeft een loopbaan in strategie en business development bij diverse toonaangevende bedrijven als McKinsey, TNO, Booz & Company en Avery Dennison. In zijn laatste functie voor PALLAS was hij manager strategie en innovatie bij het Havenbedrijf van Amsterdam.
Het team Business Case & Financing bestaat uit hoogopgeleide specialisten op het gebied van marktonderzoek en financiële modellering, experts op het gebied van nucleaire geneeskunde en experts op het gebied van nucleair technologisch onderzoek. Daarnaast is specialistische kennis op het gebied van financiering met grote kennis van medische isotopen aanwezig.
Business Startup Manager – Medical Isotope Production Centre Koen Kodde heeft een diverse internationale carrière in de radio- en biofarmaceutische wereld met als laatste functie projectdirecteur bij MSD. Hij heeft diverse GMP-productiefabrieken opgezet.
Programme Developer Nuclear Research Margaret McGrath heeft diverse functies op het gebied van onderzoek bij het IFE (Institute for Energy Technology) vervuld. De laatste jaren als leider van het internationale Halden Reactor Project van het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), waar onderzoek wordt uitgevoerd om kerncentrales veiliger te maken en waar Nederland ook bij is aangesloten.

Beide teams worden ondersteund door stafmedewerkers met ervaring in internationale, complexe projecten en/of organisaties;
Financieel manager Nico van Ginkel heeft gewerkt bij internationale organisaties als Ballast Nedam, BAM, Ministerie van Economische Zaken en Stork.
SHEQS-manager (Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Kwaliteit en Beveiliging) Roel Krol heeft een gedegen loopbaan bij Stork (olie- en gasindustrie) en daarvoor functies van projectmanager vervuld bij Promech Sorting Systems en Spaans Bulk Handling Systems.
Communicatiemanager Anneloes Geldermans heeft diverse communicatiefuncties bij financiële en juridische organisaties als ING, Delta Lloyd en DAS vervuld. Ze heeft een journalistieke achtergrond en adviseerde het ministerie van Justitie en Onderwijs van Aruba bij het opstellen van opleidingsprogramma’s en beleidsstukken voor justitiële diensten.

Lees meer over de kernwaarden en het PALLAS beleid op de pagina ‘Mens en Milieu’.