Bibliotheek

Ontwerp Bestemmingsplan PALLAS:
Ontwerp Bestemmingsplan regels PALLAS-reactor
Ontwerp Bestemmingsplan toelichting PALLAS-reactor
Ontwerp Bestemmingsplan plankaart PALLAS-reactor
Beeldkwaliteitsplan PALLAS

Plan-MER PALLAS:
Praktische informatie voor wie overweegt een zienswijze in te dienen – zoals de termijn die daarvoor geldt en het adres waarnaar de zienswijze verstuurd moet worden – is gepubliceerd op www.schagen.nl.
Per abuis is in de Plan-MER een verkeerde afbeelding gebruikt (figuur 10 op pagina 28, Samenvatting: figuur 5 op pagina 13), dit betreft een röntgenapparaat.
Plan-MER PALLAS
Samenvatting Plan-MER PALLAS
Achtergrondrapportages:
Stralingsbescherming
Nucleaire veiligheid
Bodem en water
Waterveiligheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Licht
Natuur
Recreatie en toerisme
Landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
Archeologie
Verkeer


Interview met Titus Tielens, over zijn eerste 100 dagen bij PALLAS, door Yess.

De Nuclear Energy Agency (NEA) is een gespecialiseerde organisatie binnen de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), een intergouvernementele organisatie van geïndustrialiseerde landen is gevestigd in Parijs, Frankrijk.
De OECD-NEA heeft een serie rapporten over de voorziening van medische radio-isotopen gepubliceerd.

AIPES (Association of Imaging Producers & Equipment Suppliers) brengt de grote farmaceutische laboratoria in de nucleaire geneeskunde, samen met de belangrijkste producenten van medische apparatuur voor dit gebied van de geneeskunde, zowel multinationals als lokale middelgrote bedrijven. Op de website van AIPES staat meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Mrt 2017 – Medische isotopen, belang voor de wereld en kansen voor Nederland, een uitgave van Nucleair Nederland.

Dec 2016 – De Nederlandse Vereniging Nucleaire Geneeskunde en de Federatie Medisch Specialisten benadrukken het belang van een nieuwe reactor. Een snel besluit door de overheid is noodzakelijk om de levering van medische isotopen en de behandeling van veel kankerpatienten zeker te stellen.
Artsen willen besluit over medische isotopen, Mensen vergeten medische noodzaak reactor

Mrt 2016 – In het Inspiratiedocument ruimtelijke kwaliteit PALLAS 2016 presenteren we aanbevelingen van de locale gemeenschap over architectuur en landschappelijke inpassing van de PALLAS-reactor in Petten.

Jan 2016 – Mededelingsnotitie plan-MER, met dit document geeft PALLAS formeel te kennen een procedure te starten die moet leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan op de Onderzoekslocatie Petten (OLP).

Nov 2015 – Rapport Natuuronderzoek Onderzoekslocatie Petten en Bijlagenrapport, door Antea Group.

Mei 2015 – Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage, op dinsdag 26 mei ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), als eerste formele stap in de m.e.r.-procedure.

Jan 2013 – Leaflet PALLAS, Bouwen aan de gezondheidszorg en het energieonderzoek van morgen.

Okt 2011 –  De Ambitienotitie PALLAS is een  visualisatie van de wensen en ideeën van de direct omwonenden, gecombineerd met een professionele kijk van de architecten over de landschappelijke inpassing van PALLAS.

Mei 2011 – Verslag van de tweede informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing PALLAS op 31 mei 2011.

Mei 2011 – Verslag eerste informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing en uitnodiging voor de tweede bijeenkomst.
Bron: Het Portaal

Mei 2011 – Presentatie PALLAS, a nuclear reactor fit for the future. Gehouden tijdens IAEA-bijeenkomst op 16 mei 2011 in Wenen. (Engels)

Apr 2011 – Verslag van de informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing van PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Presentatie architect Robert Collignon landschappelijke inpassing PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Uitnodiging informatiebijeenkomst over landschappelijke inpassing PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Presentatie Paul de Jong landschappelijke inpassing PALLAS 28 April 2011.

Dec 2010 – Artikel Dutch dream of new HFR, in Nuclear Engineering International.

Sep 2010 – Presentatie Informatieavond PALLAS gemeente Zijpe, 29 september 2010.

Sep 2010 – Informatieblad Nieuwe kernreactor onmisbaar voor moderne gezondheidszorg: Waarom cyclotrons geen alternatief zijn voor de productie van medische isotopen.

Een animatie ‘Wat is radioactieve straling’ op de website van de TU Delft.