Ontwerp

PALLAS heeft gekozen voor een pool-type reactor. Een bijzondere variant daarvan is een tank-in-pool-type reactor. In zo'n reactor biedt het waterbassin ruimte aan splijtstofelementen en regelstaven. De splijtstofelementen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de neutronen bij de kernsplijting. De PALLAS-reactor wordt ontworpen om te opereren met laagverrijkt uranium, wat inhoudt dat de hoeveelheid uranium-235 (235U) minder dan 20 procent is van de totale hoeveelheid gebruikt uranium (grotendeels 238U).

Reactor & Service Pool In Blue 01

Voordelen van een pool-type reactor

 • Het waterbassin zorgt voor voldoende afscherming om tijdens normaal bedrijf veilig experimenten en isotopenbestralingen in of naast de reactorkern te kunnen uitvoeren.
 • Er is goed zicht op experimenten, doordat het water transparant is.
 • Dankzij de hoge dichtheid van de betonwanden van het bassin fungeren ze eveneens als afscherming om veilig te kunnen werken.

De technische ontwerpeisen en hun motieven

 

 • Nucleaire veiligheid. Dit is nodig voor het belangrijkste doel: zekerstellen dat mens en milieu altijd tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling beschermd zijn;
 • Productiviteit. Met nadruk op betrouwbaarheid en continuïteit van het reactorbedrijf en zijn productiestromen;
 • Beproefd ontwerp. Met gebruik van systemen en componenten die al in andere installaties aantoonbaar succesvol in gebruik zijn. Dit heeft als voordeel dat er kennis is over de technologie, waardoor vergunnings- en bedrijfsrisico's minimaal zijn;
 • Flexibel ontwerp. Dit verwijst naar het multifunctionele gebruik van de PALLAS-reactor, waarbij de capaciteit binnen een vastgelegde levensduur kan worden aangepast aan de marktbehoefte;
 • Aanpasbaar ontwerp. Hiermee biedt de PALLAS-reactor gedurende de gehele levensduur meerwaarde voor klanten;
 • Simpel ontwerp. Dit vertaalt zich in een beperkt aantal reactorcomponenten en -systemen, in de lay-out van de installatie, in het systeemontwerp en in de bediening, om bedrijfsrisico’s te minimaliseren.
Orthogonal View Reactor And Service Pool Grey,Blue

Reactor- en servicepool

 • In het reactorbassin bevindt zich een kern, welke de brandstofelementen (laagverrijkt uranium) bevat die de neutronen vormen tijdens de kernsplijting.
 • De kern wordt omringd door lichtgekleurd water, dat dient als moderator en koelmiddel.
 • De servicepool biedt plaats aan bestraalde elementen, voordat deze worden verplaatst naar de zogenoemde hot cells. Ook gebruikte splijtstof bevindt zich in de servicepool, voordat die wordt getransporteerd.

Hot cells

 • Hot cells worden gebruikt om medische isotopen te verwerken die in de reactorkern zijn bestraald.
 • Hot cells beschermen werknemers tegen radioactieve isotopen door een veilige, afgesloten ruimte te bieden waarin deze werknemers de benodigde apparatuur kunnen bedienen en aanpassen.
Hot Cells In Grey