Downloads

Medische isotopen

In maart 2017 heeft Nucleair Nederland een whitepaper uitgegeven, “Medische isotopen, belang voor de wereld en kansen voor Nederland”. Download hier of mail uw adres naar info@pallasreactor.com om een gedrukte versie te ontvangen.

Plan-MER

Het Plan-MER is in de eerste plaats een hulpmiddel voor het besluit over de herziening van het bestemmingsplan, zodat de beslissingsbevoegde overheidsinstanties het milieubelang volwaardig kunnen meewegen. De laatste actualiteiten van het Plan-MER kunt u lezen op de site van de gemeente Schagen.

Plan-MER PALLAS

Samenvatting Plan-MER PALLAS


 

Achtergrondrapportages voor Plan-MER:

Stralingsbescherming

Nucleaire veiligheid

Bodem en water

Waterveiligheid

Luchtkwaliteit

Geluid

Licht

Natuur

Recreatie en toerisme

Landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit

Archeologie

Verkeer

Bestemmingsplan PALLAS

Ontwerp Bestemmingsplan regels PALLAS-reactor

Toelichting Ontwerp Bestemmingsplan PALLAS-reactor

Plankaart Ontwerp Bestemmingsplan PALLAS-reactor

Beeldkwaliteitsplan PALLAS

Overige documentatie over PALLAS