PALLAS starts nature study (Dutch)

11 April 2012

Persbericht

Petten, 11 april 2012
PALLAS start met natuuronderzoek

Dit voorjaar wordt er op de onderzoekslocatie Petten (OLP), waar onder andere de bedrijven ECN en NRG gehuisvest zijn, begonnen met een natuuronderzoek. Deze studie moet inzichtelijk maken wat de mogelijke ecologische effecten zijn van de bouw van PALLAS, de nieuwe onderzoeksreactor.

Hiermee zet de PALLAS-projectorganisatie een belangrijke stap in het vergunningstraject. Het onderzoekswerk, dat tot eind 2012 duurt, zal uitgevoerd worden door twee ecologische onderzoeksbureaus: Ten Haaf en Bakker en Van der Goes en Groot. Beiden hebben specifieke kennis van de Pettemer duinen en de omgeving, en jarenlange ervaring met dergelijk onderzoek.

De stand van de flora en fauna wordt niet alleen bestudeerd op de OLP, maar ook in een uitgestrekt gebied daaromheen. Denk aan de omringende Pettemer duinen en het zuidelijke deel van het nabije Zwanenwater. Beide zijn unieke natuurgebieden behorend tot het Europese Natura 2000 netwerk. De verwachting is dan ook dat er bij het onderzoek diverse bijzondere plant- en diersoorten in kaart zullen worden gebracht, bijvoorbeeld de duinparelmoervlinder, de rugstreeppad, de zandhagedis, de lepelaar en diverse wilde orchideeën.

De resultaten van het natuuronderzoek vormen de basis voor het Milieueffectrapport (MER) PALLAS. Hierin staat welke natuur- en milieu-effecten verwacht worden van het bouwproject. Het MER zal gelijktijdig met de vergunningaanvraag voor de Kernenergiewet bij de overheid worden ingediend. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt er een zogenaamde ontwerpvergunning gemaakt. Op dit document – waarvan de publicatie in regionale media wordt aangekondigd – kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen.

Einde persbericht


Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
PALLAS Communications, Jorinde Schrijver, 0224-568354, 06-25003329.
Ecologisch onderzoeksbureau Van der Goes en Groot, Jaap Groot, 072-5649334, 06-26316634, jaap@vandergoesengroot.nl

Van der Goes en Groot
Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot heeft jarenlange ervaring op het gebied van ecologisch onderzoek, beheer van ecologische gegevens en advisering. Voor meer informatie bezoek: www.vandergoesengroot.nl

PALLAS
Het PALLAS-project heeft tot doel het ontwerp, de bouw en inbedrijfstelling van een nieuwe reactor PALLAS, die geschikt is voor de productie van (medische) isotopen én nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die vijftig jaar dienst heeft gedaan. De voorbereiding op de bouw van PALLAS, tezamen met de bouw zelf vergt ruim tien jaar. De daaropvolgende bedrijfstijd omvat een periode van ten minste 40 jaar. Voor verdere informatie over het project zie www.pallasreactor.eu

NRG
PALLAS is een initiatief van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG). NRG is een 100% dochteronderneming van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Voor verdere informatie over NRG zie www.nrg.eu