PALLAS takes next step: SEA submitted (in Dutch)

26 January 2018

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) heeft het milieueffectrapport (plan-MER) en het ontwerp voor de herziening van het bestemmingsplan bij de gemeente Schagen ingediend. De herziening van het bestemmingsplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Plan-MER PALLAS maken hiermee de toekomstige vestiging van PALLAS in Petten mogelijk.

Het Plan-MER PALLAS beschrijft de kernpunten van het plan en de varianten die zijn onderzocht voor de bouw van het reactorgebouw en de bijbehorende faciliteiten. Daarnaast biedt het een overzicht van de milieueffecten tijdens de bouwfase, de overgangsfase en de exploitatiefase en geeft het inzicht in de volgende stappen in de procedure. Voor totstandkoming van genoemde documenten is samengewerkt met Arcadis en NRG.

Nut en noodzaak PALLAS
Het belangrijkste doel van de nieuwe reactor is de productie van medische isotopen. De huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is de grootste leverancier van medische isotopen wereldwijd. Zeventig procent van de isotopen die in Europese ziekenhuizen wordt gebruikt, bij het stellen van diagnose (kanker, hart- en vaatziekten) en bij behandelingen, komt uit de reactor in Petten. Wereldwijd ligt dit percentage op circa dertig procent en in Nederland zelfs op tachtig procent. De HFR loopt tegen het einde van zijn economische levensduur. Om de leveringszekerheid van een breed scala aan medische isotopen zeker te stellen, heeft de overheid in 2012 besloten tot vervanging van de HFR op de Onderzoekslocatie Petten. Hierdoor kunnen patiƫnten in Nederland, Europa en een groot deel van de wereld blijven rekenen op de gewenste diagnose en behandeling.

Nadere informatie over de stukken
Het Ontwerp bestemmingsplan, het Beeldkwaliteitsplan, het volledige Plan-MER PALLAS en de samenvatting van het Plan-MER zijn te downloaden op de site van de gemeente Schagen (www.schagen.nl/PALLAS) en op de site van PALLAS. Download hier ons persbericht.