Province of North Holland: Foundation Preparation Pallas-reactor is a fact (Dutch)

17 December 2013

Persbericht Provincie Noord-Holland

Haarlem, 17 december 2013
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor een feit

Het PALLAS-project, dat moet leiden tot de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor in Petten, is sinds maandag 16 december ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke organisatie: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

Met de oprichting van de Stichting is invulling gegeven aan de laatste van drie zogenaamde randvoorwaarden die de provincie Noord-Holland en het Rijk stelden bij het vrijmaken van elk € 40 miljoen voor de eerste fase van het project: het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure. Aan de twee andere voorwaarden, een positieve, onafhankelijke toets door een externe deskundige (kwartiermaker) en groen sein vanuit Brussel op de staatssteuntoets, werd al eerder voldaan.

Nu de Stichting een feit is kan de PALLAS-projectorganisatie, die tot op heden was ondergebracht bij de NRG, starten met haar werkzaamheden voor de volgende fase. Deze fase, bestaande uit een Europese aanbesteding, het vastleggen van een reactorontwerp en het verkrijgen van de nodige vergunningen, neemt naar verwachting circa vier jaar in beslag. De daaropvolgende fase, de bouw en exploitatie van de PALLAS-reactor, moet daarna volledig privaat met risicodragend kapitaal worden gefinancierd.

De nieuwe PALLAS-reactor moet in de plaats komen van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten en zal worden ingezet voor onderzoek en voor de productie van radioactieve isotopen ten behoeve van industriële en medische toepassingen. Vanuit de HFR wordt ruim 30% van de wereldmarkt bediend, wat neerkomt op circa 24.000 patiënten per dag die worden gediagnosticeerd of behandeld (kankertherapie) met medische isotopen uit Petten.

Einde persbericht


Noot voor de redactie
Voor vragen over de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor
Jorinde Schrijver (PALLAS): 06-25003329
Frans Nederstigt (Provincie Noord-Holland): 06-21844549