Eén project, twee fases

Financiering eerste fase – lening van overheid
Voor de voorbereidende fase heeft het Rijk (het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en provincie Noord-Holland) een lening van €80 miljoen verstrekt. Met deze lening kan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor een veilig, efficiënt en duurzaam ontwerp mogelijk maken, voor de benodigde vergunningen zorgen en een solide businesscase opstellen voor het vinden van private investeerders voor de tweede fase. 

De tweede fase – private financiering
De tweede fase zal door private bedrijven of instellingen gefinancierd worden. In totaal heeft PALLAS tientallen gesprekken met investeerders gevoerd. Met enkele investeerders vonden er meerdere gesprekken plaats vanuit een serieuze interesse in deze investeringspropositie. Een propositie die men zonder uitzondering beschouwt als uniek; het gaat hier immers om de eerste privaat gefinancierde, nucleaire reactor voor de productie van isotopen ter wereld.

In de gesprekken met investeerders zijn mogelijke risico’s van een investering in de PALLAS-reactor aan bod gekomen, zoals de lange terugverdienperiode: pas in 2025 zal de PALLAS-reactor operationeel zijn. Ook het feit dat PALLAS de eerste volledig privaat gefinancierde reactor zal zijn, maakt sommige investeerders voorzichtiger; er is immers geen vergelijkbare ervaring in de private sector. Gesterkt door alle gesprekken met investeerders en de robuuste businesscase is de PALLAS-organisatie ervan overtuigd dat de financiering voor de nucleaire reactor rond zal komen.