Focus on PALLAS | PALLAS in beeld - 2

17 'E arly last year, our company won the tender for the design and construction of the PALLAS nuclear reactor. To that end, we are working together with the construction and installation companies Croonwolter&dros and Mobilis. INVAP is an Argentinian firm with a great deal of experience in the construction of nuclear reactors. In the seventies, we built our first nuclear reactor in our home town Bariloche. We then designed and built nuclear reactors in other countries, including Peru, Algeria, Egypt, and Australia. We only have a handful of competitors, from South Korea, France, and Russia. INVAP doesn't build traditional reactors for the production of nuclear energy. We specialise in much smaller reactors, which are only suitable for medical isotope production and nuclear technology research. The construction of this PALLAS-reactor is really nothing new for us. But this is the first time that we are working together on a privately financed reactor. This facility will have to generate its own revenues. But is that possible? Certainly seems like it to me, as the number of applications of medical isotopes for the diagnosis and treatment of various types of cancer is increasing rapidly. And the supply of isotopes is still relatively limited as there are only a few of these reactors available worldwide. The striking thing about the PALLAS-reactor is its high degree of operational flexibility: at full power, it can produce four or five different isotopes at the same time for more than 300 days a year. This is possible as the core of the reactor can be set up very flexibly.’ Safety first ‘The safety requirements for the construction of this type of reactor have only become more stringent over the years. And rightly so. We as constructors have supported this every step of the way. The PALLAS-reactor will be a so-called pool-type reactor: the reactor core is located at the bottom of a 15-metre deep pool. The water serves both as coolant and radiological protection. The enormous depth of this pool makes it entirely safe for the operators to work there the whole day. The Netherlands Authority for Nuclear Safety and Radia- tion Protection (ANVS) will issue PALLAS the required Nuclear Energy Act permit after all statutory safety requirements have been met. We developed a conceptual design for the reactor in line with the review of the ANVS. We will also do this for the development of the basic design of the reactor, which we are now occupied with. INVAP has experience with such institutions. In the US, they apply a strict step-by-step procedure, whereby you have to qualify at each step before going to the next phase. Here in the Netherlands we proceed using a more goal-based approach, in which you are presented with a large number of questions on safety, maintenance and working procedures. This process with the ANVS runs very rationally and, in my opinion, very well.’ Good balance between different interests ‘My Argentinian colleagues and I are excited to work together on this Dutch project. It is a very international group of people that we are working with, but we're used to that. And yet the working culture is Dutch, for instance in the sense of the 'poldermodel' that is so popular here. We are not used to having all stakeholders provide their own input. And that sometimes leads to a certain nervousness if a deadline is looming, but the good thing about it is that the decision-making processes run very fairly. I see here a great balance between a focus on the interests of the individual versus the inter- ests of society in general.’ 'O ns bedrijf won begin vorig jaar de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van de PALLAS-reactor. We werken daartoe samen met de bouw- en installatiebedrijven Croonwolter&dros en Mobilis. INVAP is een Argentijns bedrijf, met veel ervaring in het bouwen van kernreactoren. We bouwden in de jaren zeventig onze eerste nucleaire reactor, in onze thuis- stad Bariloche. Daarna hebben we kernreactoren ontworpen en gebouwd in ondermeer Peru, Algerije, Egypte en Australië. We hebben maar een paar concurrenten, uit Zuid-Korea, Frankrijk en Rusland. INVAP bouwt niet de traditionele reactoren voor de productie van kernenergie; wij zijn gespecialiseerd in veel kleinere reactoren, die alleen geschikt zijn voor medische isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek. De bouw van deze PALLAS-reactor is voor ons op zich niet nieuw. Maar het is wel voor het eerst dat wij meewerken aan een privaat gefinancierde reactor. Deze faciliteit zal zijn eigen opbrengsten moeten gaan genereren. Of dat kan lukken? Dat lijkt mij wel, omdat het aantal toepassingen van me- dische isotopen voor diagnose en behandeling van uiteenlopende kankersoorten snel toeneemt. En het aanbod van isotopen is nog steeds relatief beperkt omdat we wereldwijd maar over een paar van dergelijke reactoren beschikken. Opvallend aan de PALLAS- reactor wordt de grote operationele flexibiliteit: hij kan meer dan 300 dagen per jaar op volle kracht zeker vier tot vijf verschillende isotopen tegelijk produceren. Dat kan omdat de kern van de reactor heel flexibel kan worden ingesteld.’ Veiligheid voorop ‘De veiligheidseisen rond de bouw van dit soort reactoren is in de loop der jaren almaar strenger geworden. En terecht. Wij zijn daar als bouwers steeds in meegegaan. De PALLAS-reactor wordt een zogeheten bassinreactor: de reactorkern staat op de bodem van een bad van vijftien meter diep. Dat water dient tegelijk als koelmiddel en als radiologische afscherming. Door die enorme diepte van het bassin is het voor de operators volstrekt veilig om daar de hele dag te werken. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zal PALLAS de vereiste Kernenergie- wetvergunning verlenen, wanneer aan alle wettelijke veiligheidsei- sen is voldaan. Zo hebben we het conceptuele ontwerp van de reactor ontwikkeld in lijn met de review van de ANVS; dit zullen we ook doen bij de ontwikkeling van het basisontwerp van de reactor, waar we nu mee bezig zijn. Bij INVAP hebben we ervaring met dergelijke instanties. In de VS hanteren ze een strikte step-by- step procedure, waarin je telkens kwalificeert voor een volgende fase. Hier in Nederland kijkt men meer “goalbased”, waarbij je een groot aantal vragen krijgt voorgelegd, over onder meer veiligheid, onderhoud en werkprocedures. Dit proces met de ANVS verloopt heel rationeel en naar mijn mening erg goed.’ Goede balans tussen verschillende belangen ‘Mijn Argentijnse collega’s en ik vinden het boeiend om mee te werken aan dit Nederlandse project. Het is een heel internationa- le groep mensen waar we mee werken, maar dat zijn wij wel ge- wend. Toch is de werkcultuur wel Nederlands, bijvoorbeeld in de zin van het hier gebruikelijke “polderoverleg”. Wij zijn niet gewend dat iedere belanghebbende zijn zegje mag doen. Dat kan soms tot nervositeit leiden, als een deadline in zicht komt, maar het goede hiervan vind ik wel dat beslisprocessen heel eerlijk verlopen. Ik zie hier een mooie balans tussen een focus op de belangen van het individu versus de belangen van de samenleving.’

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=