Focus on PALLAS | PALLAS in beeld - 2

19 'C onstruction of the PALLAS-reactor is extremely important. The importance of the reactor is severely underestimated by the Dutch public. It comes as a shock to most people to find out that the old reactor at Petten accounts for as much as 30% of the global production of medical isotopes, which is huge. If that reactor closes and there is no alternative, it would mean an immediate problem for millions of patients across the globe. In re- cent years, we as nuclear medicine professionals, have been working with more and more radioactive substances. On the one hand, we use these as contrast agents to reveal disease processes, and on the other to treat diseases in patients. Both applications are increasing rapidly in popularity: in terms of imaging, we see a growth of 20 to 30% a year, with the number of treatments growing at a much higher percentage. The number of different options that radioactive med- icines offer is undergoing explosive growth. There's no way around it - the supply of medical isotopes is crucial, and for this, a reactor is required. Especially when you realise that the demand for medical isotopes is only set to grow further over the coming years.’ Destroying cancer cells with radiation from the inside out ‘The great thing is that we are seeing a lot of progress in our field. We are achieving spectacular results by coupling a medical isotope to another, non-radioactive substance – the “tracer”. We inject this combination into the patient's blood, after which the transport agent adheres to cancer cells. With prostate cancer, we use the protein PSMA as a transport agent, bound to medical isotope lutetium-177. This medicine then adheres in both the prostate and in metastases. The protein ensures that the radioactive substance targets exactly the right spot. The cancer cell internalises the protein, including the luteti- um-177, which then destroys the cell from within with radiation. That has proven to be very effective. And, no less important, the patient has far fewer side effects than with traditional treatment methods. Whichever treatment method you choose, you want to focus on the maximum effect, without that coming at the cost of the patient. Here in Utrecht we started using lutetium-177-PSMA treatments in 2016, with other hospitals now following soon. We only use this medi- cine for patients with prostate cancer who have had all other possible treatments, making this literally their last resort. And so far it has been very successful. We reduce the size of the tumour, and patients suffer noticeably fewer symptoms. Their life expectancy increases.’ Boost to our knowledge economy ‘Here at UMC Utrecht, our focus includes the nuclear treatment of prostate and liver cancers. But we are also carrying out a great deal of research into neuroendocrine tumours. Over the coming months, we will be starting with a new experimental application: we normally inject lutetium-177-PSMA through a vein, but are now planning to insert it directly into the prostate cancer itself. We do this by inserting a tube via the groin directly into the blood vessel towards the pros- tate; we're doing this particularly with patients who are diagnosed with early-stage prostate cancer, in which the tumour has not yet metastasised. We think that in this way we can strike a major blow to the tumour, and avoid any unpleasant side effects. I really hope that investors see the potential of the PALLAS-reactor, so it can be built. This is genuinely a premium technology that repre- sents a major boost to our knowledge economy. In my opinion, the Netherlands cannot do without the PALLAS-reactor, and neither can our patients.’ 'D e komst van de PALLAS-reactor is extreem belangrijk. Het belang daarvan wordt door het Nederlandse publiek zwaar onderschat. Realiseer je alleen al dat de oude reactor in Petten goed is voor 30% van de wereldproductie van medische isotopen, dat is gigantisch. Dus als die reactor sluit, en er is geen alternatief, dan zitten miljoenen patiënten over de hele wereld direct met een groot probleem. De laatste jaren werken we als nucleair geneeskundigen met steeds meer radioactieve stoffen. Die gebruiken we enerzijds in de vorm van contrastmid- delen om ziekteprocessen in beeld te brengen, anderzijds om ziektes bij patiënten te bestrijden. Beide toepassingen nemen in aantal snel toe: wat betreft beeldvorming zien we een groei van 20 tot 30% per jaar; bij het aantal behandelingen ligt dit percen- tage nog veel hoger. Het aantal verschillende mogelijkheden die radioactieve geneesmiddelen bieden, neemt een enorme vlucht. Logisch dus dat de aanvoer van medische isotopen cruciaal is. En daar heb je nou eenmaal een reactor voor nodig. Zeker als je je realiseert dat de vraag naar medische isotopen de komende jaren alleen maar groter wordt.’ Kankercel van binnenuit kapot gestraald ‘Het mooie is dat we steeds weer vooruitgang boeken in ons vak. We boeken spectaculaire resultaten als we een medische isotoop koppelen aan een andere, niet-radioactieve stof, de “tracer”. We spuiten deze combinatie in, in het bloed van een patiënt, waarna het transportmiddel zich hecht aan bijvoorbeeld kankercellen. Bij prostaatkanker gebruiken we als transportmiddel het eiwit PSMA, gebonden aan de medisch isotoop lutetium-177. Dit geneesmid- del hecht zowel in de prostaat, als in eventuele uitzaaiingen. Zo zorgt het eiwit dat de radioactieve stof op exact de juiste plek komt. De kankercel internaliseert het eiwit inclusief het lutetium-177, waarna de cel van binnenuit kapot gestraald wordt. Dat blijkt zeer effectief te zijn. En, wat zeker zo belangrijk is, de patiënt heeft hierbij véél minder bijwerkingen dan bij meer tradi- tionele behandelmethoden. Welke behandelmethode je ook kiest, je wilt maximaal effect sorteren, zonder dat dat ten koste gaat van de patiënt. Hier in Utrecht zijn we in 2016 met lutetium-177-PSMA behan- delingen begonnen, andere ziekenhuizen werken er inmiddels ook mee. We passen dit middel alleen toe bij patiënten met prostaatkanker die volledig uitbehandeld zijn. Dit is dus letterlijk hun laatste redmiddel. We hebben er tot nu toe veel succes mee geboekt. We dringen de tumoren terug, de patiënten hebben beduidend minder klachten. Hun levensduur neemt toe.’ Impuls aan onze kenniseconomie ‘Hier in het UMC Utrecht richten we ons onder meer op nucleaire behandeling van prostaat- en leverkanker. Daarnaast doen we veel onderzoek naar neuro-endocriene tumoren. We starten de komende maanden met een nieuwe experimentele toepassing: normaal spuiten we lutetium-177-PSMA in via een ader, nu willen we het rechtstreeks naar de prostaatkanker brengen. Dat doen we door een slangetje, via de lies, rechtstreeks in het bloedvat richting de prostaat in te brengen; met name bij patiënten die nog in een vroege fase prostaatkanker hebben, waarbij de tumor dus nog niet is uitgezaaid. We denken dat we op deze manier de tumor een harde klap kunnen toedienen, waarbij we vervelende bijwerkingen kunnen voorkomen. Ik hoop van harte dat investeerders de mogelijkheden van de PALLAS-reactor zien, zodat die gebouwd kan worden. Het gaat om zeer hoogwaardige technologie, die een impuls geeft aan onze kenniseconomie. Volgens mij kan de BV Nederland niet zonder PALLAS-reactor, net als onze patiënten niet zonder kunnen.’

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=