ARCADIS geselecteerd voor rol van Licensing Engineer

28 augustus 2015

De Nederlandse adviesorganisatie ARCADIS gaat voor de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) de rol van ‘Licensing Engineer’ en ‘Off Plot Scope designer’ (LEOPS) vervullen. Maandag 24 augustus hebben de partijen hiervoor het contract ondertekend. De selectie van ARCADIS is de uitkomst van een Europese aanbesteding.

De LEOPS-rol houdt enerzijds in dat ARCADIS PALLAS zal ondersteunen bij het voorbereiden en schrijven van vergunningsaanvragen en daaraan gerelateerde documenten. Voor de realisatie van de PALLAS-reactor dient een reeks vergunningen aangevraagd te worden, waarvan de Kernenergiewetvergunning (Kew) de belangrijkste is.

Anderzijds is de LEOPS verantwoordelijk voor het ontwerp en het bouwmanagement van de niet-nucleaire infrastructuur rondom de nieuwe reactor. PALLAS maakt een onderscheid tussen de nucleaire en nucleair-gebonden systemen (het Nuclear Island) en alles daaromheen (de Off Plot Scope). Bij de Off Plot Scope moet gedacht worden aan kantoorgebouwen, wegen en nutsvoorzieningen.

EINDE PERSBERICHT

Pdf persbericht Arcadis geselecteerd voor rol van Licensing Engineer


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PALLAS Communications, +31 (0)88 20 24 037, e-mail: info@pallasreactor.com

PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft tot doel om een ‘ state of the art’ multifunctionele reactor te ontwerpen die geschikt is voor het produceren van (medische)isotopen en het doen van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor geldt als vervanger voor de huidige Hoge Flux Reactor in Petten (Nederland).

PALLAS is op 16 december 2013 als apart bedrijf opgericht, en heeft als doel het realiseren van een ontwerp, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het aantrekken van private middelen (fase 1) voor de bouw en inbedrijfstelling (fase 2) van de PALLAS-reactor.

Voor de eerste fase is PALLAS een lening van €80 miljoen aangegaan met de Nederlandse overheid. Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de reactor tezamen neemt circa tien jaar in beslag. De levensduur van de reactor is ten minste veertig jaar.