Bodemonderzoek op en rond de Onderzoekslocatie Petten

4 oktober 2017

Komende weken laat PALLAS bodemonderzoek uitvoeren op en rond de Onderzoekslocatie Petten. Het bedrijf Rizzo Associates start begin oktober met de werkzaamheden, om deze goed te laten verlopen zijn in enkele gevallen verkeersmaatregelen nodig.

PALLAS voert diverse onderzoeken uit ter onderbouwing van de verschillende vergunningen procedures. Bij de onderzoeken naar de karakterisering van de bouwplot (‘site characterisation’) wordt onder andere naar de ondergrond gekeken. PALLAS gaat aanvullend bodemonderzoek doen, het veldwerk zal bestaan uit het opwekken van trillingen op en nabij de toekomstige bouwplot en het plaatsen van meetapparatuur.

Een artikel over de werkzaamheden in het Noordhollands Dagblad:

NH Dagblad, Metingen langs Westerduinweg wegens PALLAS

In onderstaande brief aan omwonenden en de bijlage is meer gedetailleerde informatie te vinden.

PDF Brief omwonenden

PDF Bijlage bodemonderzoek PALLAS