Kabinet: doorgaan met nieuwe PALLAS-reactor

1 mei 2018

Op 26 april heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de vervolgonderzoeken van de Hoogambtelijke Werkgroep “Nucleair Landschap”. In deze brief neemt het kabinet een standpunt in over twee zaken:

  • Hoe kan de verwerking van het historisch radioactief afval op de Onderzoekslocatie van Petten op een veilige en kosten effectieve manier plaatsvinden?
  • Hoe verhoudt de komst van de PALLAS reactor als opvolger van de HFR zich met mogelijke alternatieve technologieën om medische radio isotopen te produceren? Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de opties van het zogeheten Lighthouse-project.

Ten aanzien van de Stichting PALLAS wordt geconcludeerd dat “er goede vorderingen worden gemaakt om een reactor te realiseren. Het betreft een bewezen technologie waarmee zowel diagnostische als therapeutische medische isotopen kunnen worden geproduceerd, als ook onderzoek kan worden gedaan naar nieuwe isotopen. PALLAS is vergevorderd in de voorbereiding en heeft een solide business case”.

Over Lighthouse wordt gesteld: “Lighthouse werkt aan een nieuwe versnellertechniek waarvan de technische haalbaarheid nader moet worden onderzocht”.

Om de risico’s op tekorten aan medische isotopen te beperken wil het kabinet dat voortgang wordt gemaakt met beide initiatieven. Lighthouse krijgt een bijdrage om op korte termijn een technische risico analyse te laten uitvoeren. PALLAS kan door met de voorbereiding en mag een verzoek indienen voor de laatste tranche van de lening. Daarbij moet PALLAS voldoen aan de eerder gestelde voorwaarden betreffende voortgang op het gebied van het ontwerp, de aanbesteding en vergunning verlening. In 2020 zal het kabinet dan opnieuw naar de markt voor medische isotopen en beide initiatieven kijken.

Voor PALLAS is dit een belangrijk en hoopvol besluit. Omdat er flinke vorderingen worden gemaakt op het gebied van het ontwerp, de aanbesteding (die recentelijk aan het ICHOS consortium is gegund) en de vergunningen, ziet PALLAS de besluitvorming over de laatste tranche van de leningen met veel vertrouwen tegemoet.

Lees de kamerbrief van 26 april hier of op rijksoverheid.nl.

Het bijgaande artikel van het Noord Hollands Dagblad dd 28 april geeft een goed overzicht van deze brief en de reactie van PALLAS op dit besluit.