Kabinet steunt komst nieuwe reactor

20 januari 2012

Persbericht 

Petten, vrijdag 20 januari 2012

Kabinet steunt komst nieuwe reactor
Het kabinet staat positief tegenover de realisatie van de nieuwe reactor PALLAS. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekend gemaakt. Hiermee is aan een belangrijke voorwaarde voor de verdere voortzetting van het PALLAS-project voldaan.

NRG-directeur Rob Stol is bijzonder verheugd met de steun van het kabinet en de provincie Noord-Holland. “De nieuwbouw van PALLAS en de investering in de Hoger Onderwijs Reactor in Delft zijn een geweldige  versterking van de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur. Dit is van groot economisch belang. NRG, en daarmee Nederland, heeft een uitermate sterke positie op de wereldmarkt voor medische isotopen en nucleair technologisch onderzoek. Met de komst van PALLAS zijn wij in staat deze positie te behouden en uit te bouwen.”

Paul de Jong, projectdirecteur PALLAS:  “Het PALLAS-projectteam heeft  de afgelopen drie jaar hard gewerkt  om de uitvoering van het PALLAS project voor te bereiden. Dit besluit betekent dat we verder kunnen gaan met de volgende projectfase. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.”

De afgelopen maanden zijn de details van het PALLAS-project in Den Haag nauwkeurig bestudeerd. Belangrijk uitgangspunt is dat de financieringskosten van PALLAS uiteindelijk volledig worden terugbetaald uit toekomstige inkomsten uit de private en publieke markt (medische en industriële isotopen en nucleair technologisch onderzoek).

Binnenkort kan nu formeel gestart worden met de Europese aanbesteding en het vergunningentraject. Bij de aanbesteding zullen gespecialiseerde partijen in eerste instantie gevraagd worden een aanbieding te maken voor het ontwerp van PALLAS.

***

Einde persbericht

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
PALLAS Communications, Jorinde Schrijver, 0224 568354, mobiel 06-25003329.

PALLAS
Het PALLAS-project heeft tot doel het ontwerp, de bouw en inbedrijfstelling van een nieuwe reactor PALLAS, die geschikt is voor de productie van (medische) isotopen én nucleair technologisch onderzoek te realiseren. Deze reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die ruim vijftig jaar dienst heeft gedaan. De voorbereiding op de bouw van PALLAS, tezamen met de bouw zelf vergt ruim tien jaar. De daaropvolgende bedrijfstijd omvat een periode van ten minste 40 jaar. Voor verdere informatie over het project zie www.pallasreactor.eu

NRG
PALLAS is een initiatief van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG). NRG is een 100% dochteronderneming van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). ECN ontwikkelt hoogwaardige kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding en brengt dit naar de markt.