NRG spreekt voorkeur uit voor PALLAS in Petten

8 december 2009

Persbericht

Petten, 8 december 2009

NRG spreekt voorkeur uit voor PALLAS in Petten
NRG spreekt haar voorkeur uit voor Petten als locatie voor de nieuw te bouwen onderzoeksreactor PALLAS. De definitieve locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2010 gemaakt.

In de afweging hebben de volgende argumenten een doorslaggevende rol gespeeld:

In Petten is de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig die voor een belangrijk deel noodzakelijk is om PALLAS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. Verplaatsing van deze infrastructuur naar Zeeland vraagt aanzienlijke extra investeringen.
In Petten zijn deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Migratie hiervan naar Zeeland is complex.
De komende periode blijft NRG met zowel Noord Holland als Zeeland in gesprek om de plannen verder uit te werken. Mocht hieruit blijken dat er alsnog zwaarwegende argumenten zijn die voor Zeeland pleiten, zal NRG dit in de besluitvorming over de definitieve locatiekeuze betrekken. De MER (milieu effect rapportage) procedure voor PALLAS die met het indienen van de startnotitie van start is gegaan, vereist in de uitwerking een definitieve keuze voor de locatie in het voorjaar van 2010.

*** (einde persbericht) ***

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met NRG Communications,
Juliƫtte van der Laan, 0224 564967, mobiel 06-10148943, email: info@nrg.eu

Aanvullende informatie:
Meer informatie over de PALLAS onderzoeksreactor is te vinden op www.pallasreactor.eu
NRG is een 100% dochteronderneming van het Energy Research Center of the Netherlands (ECN). ECN ontwikkelt hoogwaardige kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding.