NRG verlengt voorbereidingsfase PALLAS

2 februari 2010

Persbericht

Petten, 2 februari 2010

NRG verlengt voorbereidingsfase PALLAS
NRG verlengt de voorbereidingsfase van de nieuwe onderzoeksreactor PALLAS. Naar verwachting zal nu eind 2010 de definitieve keuze worden gemaakt voor de bouwer.

In december 2007 is NRG een Europese aanbestedingsprocedure met consultatiefase voor het ontwerpen en bouwen van PALLAS gestart. Dit heeft in mei 2009 geresulteerd in een drietal aanbiedingen. Na een uitgebreide evaluatie werd de aanbieding van het consortium INVAP-ISOLUX uit Argentinië/Spanje geselecteerd als de economisch meest aantrekkelijke aanbieding. Omdat op dit moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor het in aanbesteding geven van ontwerp én bouw van PALLAS, past NRG de projectplanning aan en stopt de huidige aanbestedingsprocedure.

De komende maanden zal NRG financieringsconcepten ontwikkelen en toetsen op haalbaarheid en zal de aanbestedingsprocedure worden gesynchroniseerd met het naar verwachting gefaseerd beschikbaar komen van de financiële middelen. Ook zal de projectorganisatie verder worden ingericht. De verlenging van de voorbereidingsfase heeft geen invloed op het MER (Milieu Effect Rapportage) traject of de locatiekeuze.

Met de bouw van PALLAS is een investering van enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid. Het moment waarop de financiële middelen beschikbaar zullen komen zal in hoge mate bepalend zijn voor de projectplanning en dus de datum waarop de reactor in bedrijf genomen kan worden.

Nederland beschikt met PALLAS over een moderne reactor die de komende decennia een cruciale rol zal spelen met innovatief nucleair onderzoek voor de Europese energievoorziening. Ook levert PALLAS een onmisbare bijdrage aan de wereldgezondheidszorg met de productie van medische isotopen voor de behandeling van miljoenen patiënten per jaar.

*** (einde persbericht) ***

 

Aanvullende informatie:
Meer informatie over PALLAS is te vinden op www.pallasreactor.eu

Noot voor de redactie
Voor een toelichting of het stellen van vragen kunt u contact opnemen met Juliëtte van der laan, NRG Persvoorlichting, telefoon 0224-564967, mobiel 06-10148943 of email: info@nrg.eu