PALLAS start m.e.r.-procedure

26 mei 2015

Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) dient vandaag, dinsdag 26 mei 2015, de ‘Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage’ voor de PALLAS-reactor in bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingbescherming (ANVS).

Met de Mededelingsnotitie (voorheen Startnotitie) kondigt PALLAS formeel aan de m.e.r.-procedure voor het realiseren van de PALLAS-reactor te starten. Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming.

In de Mededelingsnotitie wordt ingegaan op de reikwijdte en het detailniveau van het uiteindelijk op te stellen Milieueffectrapport (MER). Dit rapport geeft inzicht in de gevolgen die de PALLAS-reactor heeft voor het milieu en is een vast onderdeel in het traject van het aanvragen van een vergunning in het kader van de Kernenergiewet.

De Mededelingsnotitie vervangt de Startnotitie die NRG in 2009 indiende. Sindsdien zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten gewijzigd, waaronder de oprichting van de onafhankelijke Stichting Voorbereiding Pallas-reactor eind 2013.

PDF van het persbericht

Mededelingsnotitie_Milieueffectrapportage

***

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PALLAS Communications, Jorinde Schrijver, +31 (0)6 2500 3329.

PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft tot doel om een ‘state of the art’ multifunctionele reactor te ontwerpen die geschikt is voor het produceren van (medische)isotopen en het doen van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor geldt als vervanger voor de huidige Hoge Flux Reactor in Petten (Nederland).

PALLAS is op 16 december 2013 als apart bedrijf opgericht, en heeft als doel het realiseren van een ontwerp, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het aantrekken van private middelen (fase 1) voor de bouw en inbedrijfstelling (fase 2) van de PALLAS-reactor.

Voor de eerste fase is PALLAS een lening van €80 miljoen aangegaan met de Nederlandse overheid. Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de reactor tezamen neemt circa tien jaar in beslag. De levensduur van de reactor is ten minste veertig jaar.