PALLAS start voorselectie in aanbesteding Licensing Engineer en Off Plot Scope designer

16 januari 2015

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) start vandaag met de voorselectie (pre-qualification) in de aanbesteding voor het contract van de Licensing Engineer en Off Plot Scope designer (LEOPS).

Het PALLAS Design & Licensing-team is voor de rol van LEOPS op zoek naar een vooraanstaand ingenieursbureau dat het team gaat ondersteunen bij het tijdig verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast is deze partij verantwoordelijk voor het ontwerp van de zogenoemde Off Plot Scope. Hieronder vallen alle gebouwen en faciliteiten buiten het reactorgebouw, zoals de kantoorgebouwen, de secundaire koeling, hekken, en de gas-, water- en elektriciteitsaansluiting.

Het contract voor de LEOPS is het tweede van drie grote contracten die het PALLAS Design & Licensing-team zal plaatsen. Op 5 december 2014 is de voorselectie in de aanbesteding van de Owner’s Engineer gestart (persbericht). Het derde en laatste contract is die voor de ontwerper van de PALLAS-reactor (Nuclear Island). Het is de bedoeling deze opdracht, in de vorm van een EPCM-contract, in de loop van 2016 te gunnen.

De deadline voor de LEOPS-voorselectie (het beantwoorden van de vragenlijst) is op 23 februari 2015, om 12.00 uur (CET). De bijdragen dienen te worden ingevoerd in Negometrix (een digitaal inkoopplatform). Kandidaten die in aanmerking komen zullen uiterlijk op 20 maart 2015 worden uitgenodigd om mee te doen in de aanbesteding voor de rol als LEOPS.

***
Einde persbericht

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: PALLAS Communications, Jorinde Schrijver, 0224-568354, 06-25003329, jorinde.schrijver@pallasreactor.com

PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) heeft tot doel het realiseren van een ‘state-of the-art’ nucleaire reactor die geschikt is voor het produceren van (medische) isotopen en het leveren van een breed spectrum aan bestralingsdiensten. Deze reactor zal de huidige Hoge Flux Reactor in Petten vervangen.

PALLAS is opgericht in december 2013 en heeft als doelstellingen een reactorontwerp voor te bereiden, de noodzakelijke vergunningen hiervoor te verkrijgen en te zorgen voor private financiering (fase 1) voor de uiteindelijke bouw en inbedrijfname van de PALLAS-reactor (fase 2).

Voor de eerste fase heeft de Nederlandse overheid een lening van euro 80 mln verstrekt. Het ontwerpen, bouwen en inbedrijfnemen van de PALLAS-reactor duurt naar schatting tien jaar. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar.