PALLAS start voorselectie voor het ontwerp van de reactor

13 augustus 2015

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) is gestart met de voorselectie voor het ontwerp van de PALLAS-reactor. Na deze voorselectiefase zal duidelijk zijn welke partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tender die later dit jaar zal worden uitgeschreven.

PALLAS is voor de rol van de ontwerper (ook wel Designer Nuclear Island, DNI) op zoek naar een internationale partij die een ‘state of the art’ reactorontwerp kan leveren en het management van de bouw en opstarten van de reactor kan verzorgen.

PALLAS maakt onderscheid tussen nucleaire en nucleair gebonden systemen (Nuclear Island) en alles wat indirect met de reactor verbonden is (Off Plot Scope), zoals kantoorgebouwen, wegen en nutsvoorzieningen.

Potentiële ontwerpers kunnen tot 18 september 2015, om 17.00 uur (CET), hun interesse laten blijken door een vragenlijst te beantwoorden en in te leveren.

Pdf bericht PALLAS start voorselectie voor het ontwerp van de reactor

 

***

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PALLAS Communications, +31 (0)88 20 24 037, e-mail: info@pallasreactor.com

PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft tot doel om een ‘state of the art’ multifunctionele reactor te ontwerpen die geschikt is voor het produceren van (medische)isotopen en het doen van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor geldt als vervanger voor de huidige Hoge Flux Reactor in Petten (Nederland).

PALLAS is op 16 december 2013 als apart bedrijf opgericht, en heeft als doel het realiseren van een ontwerp, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het aantrekken van private middelen (fase 1) voor de bouw en inbedrijfstelling (fase 2) van de PALLAS-reactor.

Voor de eerste fase is PALLAS een lening van €80 miljoen aangegaan met de Nederlandse overheid. Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de reactor tezamen neemt circa tien jaar in beslag. De levensduur van de reactor is ten minste veertig jaar.