Provincie Noord-Holland: NRG en Noord-Holland bundelen krachten voor realisatie PALLAS

3 juni 2010

Persbericht Provincie Noord-Holland

Petten, 3 juni 2010

NRG en Noord-Holland bundelen krachten voor realisatie PALLAS
Nuclear Research and consultancy Group (NRG) en de provincie Noord-Holland trekken gezamenlijk op om de nieuwe onderzoeksreactor PALLAS in het Noord-Hollandse Petten gerealiseerd te krijgen.

Deze ambitie is onlangs beklonken in de toezegging van NRG om Petten als vestigingslocatie te kiezen, en verzilverd in een besluit van het college van Gedeputeerde Staten (GS) om alvast een financiële bijdrage tot een maximum van €2 miljoen te leveren aan de voorbereiding van het nieuwbouwproject.

‘NRG is zeer verheugd met het nieuws dat de provincie Noord-Holland haar ambitie omzet in een daadwerkelijke bijdrage’, aldus NRG-directeur Rob Stol. Met de tegemoetkoming gaan NRG en de provincie gezamenlijk optrekken in het onderzoek om PALLAS in Petten te realiseren.

Stol: ‘Wij hebben gekozen voor Petten als vestigingslocatie onder andere vanwege de daar aanwezige kennis en de gestroomlijnde infrastructuur. Dit biedt een behoorlijke investeringsvoorsprong op alternatieve locaties. Met de toezegging van de provincie kunnen de voorbereidingen nu met kracht en focus worden voortgezet.’

Eind vorig jaar maakte de provincie bekend in de begroting €40 miljoen te reserveren voor de ontwikkeling van een nieuwe Hoge Flux Reactor PALLAS, de vervanger van de huidige HFR. Verantwoordelijk gedeputeerde Jaap Bond: ‘PALLAS hoort in Petten. Ik ben superblij en tevreden dat NRG deze keuze heeft gemaakt. Met onze bijdrage willen wij nogmaals het signaal afgeven hoe belangrijk PALLAS voor Noord-Holland is.’ Provinciale Staten van Noord-Holland moeten dit besluit definitief vaststellen. Dit gebeurt op 28 juni 2010.

Beide partijen benadrukken dat zij het besluit enerzijds zien als een impuls voor de regionale werkgelegenheid anderzijds als paradepaardje voor de Nederlandse kenniseconomie en als oplossing voor het nijpende tekort aan medische isotopen, waarmee jaarlijks miljoenen patiënten worden behandeld. De HFR voorziet in 70% van de Europese- en maar liefst 30% van de wereldbehoefte aan radioisotopen.

NRG en Noord-Holland hechten veel waarde aan het positieve kabinetsadvies dat eind vorig jaar in een brief naar de Tweede Kamer ging. In deze brief onderschrijft het kabinet nut en noodzaak voor PALLAS, met in het bijzonder de doelstelling de wereldgezondheidszorg te voorzien van een consistent aanbod aan isotopen. Daarnaast steunt ze de ambitie om wereldspeler te blijven op de specialistische nucleaire markt. Als het aan gedeputeerde Bond en NRG-directeur Stol ligt, wordt er zo spoedig mogelijk vervolg gegeven aan dit advies.

Aan de nieuwe reactor PALLAS hangt een kostenplaatje van ruim een half miljard euro. NRG koerst op een publiek-private financiering, met de nadruk op de publieke financiering in de beginfase van het project. De verwachting is dat PALLAS over ongeveer tien jaar zal zorgen voor ten minste vijfhonderd directe (hoogwaardige) arbeidsplaatsen en een veelvoud daarvan aan indirecte banen.

***

Einde persbericht

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
NRG Communications, Juliëtte van der Laan, 0224 564967, mobiel 06-10148943, e-mail: info@nrg.eu
Provincie Noord-Holland, Britta Burger, mobiel 06-48137779, e-mail: ademab@noord-holland.nl

Aanvullende informatie:
Meer informatie over de PALLAS onderzoeksreactor is te vinden op www.pallasreactor.eu
NRG is een 100% dochteronderneming van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). ECN ontwikkelt hoogwaardige kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding en brengt dit naar de markt.

PDF persbericht