RIVM-rapport over marktontwikkeling en leveringszekerheid medische isotopen

Medische isotopen
8 juli 2019

Het RIVM heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische radionucliden voor Nederland en naar de effecten van het niet bouwen van de PALLAS-reactor, de beoogde opvolger van de HFR.

In navolging op de rapporten die in 2017 en 2018 zijn gepubliceerd heeft het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de marktontwikkeling en leveringszekerheid van medische isotopen in Nederland in kaart gebracht. Er worden diverse conclusies getrokken, waarbij het belang van de PALLAS-reactor wordt onderschreven. 

“De Europese Commissie heeft onlangs de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen laten onderzoeken. Die studie concludeert dat het, ondanks de genoemde initiatieven, nodig is in de EU nóg een reactor te bouwen om de EU zelfvoorzienend te laten blijven en tekorten op wereldschaal te voorkomen. De studie wijst PALLAS hiervoor aan als de gerede kandidaat om de benodigde productiecapaciteit in de komende decennia te garanderen.”

Bekijk via de link het volledige rapport 2019. Op de website van het RIVM staat tevens een samenvatting.

Update RIVM 30 september 2019: “In Amerika wordt gebouwd aan het SHINE-project. Deze installatie is een gevorderd nieuwbouwproject voor het maken van onder meer molybdeen-99. We verwachten niet dat met het SHINE-concept binnen tientallen jaren mogelijk zal zijn het hele palet aan reactor-geproduceerde medische radionucliden te maken. Het SHINE-concept is daarmee geen complete vervanging van een reactor die medische radionucliden maakt.”

Link naar update: website RIVM.
Link naar geupdate rapport: aanvulling op RIVM-rapport.

Link naar het rapport 2018.
Link naar het rapport 2017.