RIVM-rapport over marktontwikkeling en leveringszekerheid medische isotopen

8 juli 2019

Het RIVM heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische radionucliden voor Nederland en naar de effecten van het niet bouwen van de PALLAS-reactor, de beoogde opvolger van de HFR.

In navolging op de rapporten die in 2017 en 2018 zijn gepubliceerd heeft het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de marktontwikkeling en leveringszekerheid van medische isotopen in Nederland in kaart gebracht. Er worden diverse conclusies getrokken, waarbij het belang van de PALLAS-reactor wordt onderschreven.

“De Europese Commissie heeft onlangs de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen laten onderzoeken. Die studie concludeert dat het, ondanks de genoemde initiatieven, nodig is in de EU nóg een reactor te bouwen om de EU zelfvoorzienend te laten blijven en tekorten op wereldschaal te voorkomen. De studie wijst PALLAS hiervoor aan als de gerede kandidaat om de benodigde productiecapaciteit in de komende decennia te garanderen.”

Bekijk via de link het volledige rapport 2019. Op de website van het RIVM staat tevens een samenvatting.

Link naar het rapport 2018.
Link naar het rapport 2017.