Tweede natuuronderzoek PALLAS afgerond

22 december 2015

Ter ondersteuning van het vergunningenproces voor de nieuwe reactor PALLAS, is er voor de tweede keer een natuuronderzoek gedaan op de Onderzoekslocatie Petten (OLP). De resultaten van de inventarisatie, die is uitgevoerd door adviesbureau Antea Group, zijn eind november aan PALLAS gepresenteerd in een uitgebreide rapportage.

Het onderzoek is een vervolgstap op de zogenaamde nulmeting uit 2012 van de ecologische onderzoeksbureaus Ten Haaf en Bakker en Van der Goes en Groot. Om de ontwikkeling van de flora en fauna goed in beeld te hebben, is het gebruikelijk een dergelijk onderzoek eens in de circa drie jaar te doen.

De studies zijn erop gericht de mogelijke effecten op de natuur tijdens de bouw en het bedrijf van de PALLAS-reactor zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten. Deze effecten zullen dan ook worden opgenomen in de Milieueffectrapportage (MER) en de vergunningprocedures voor de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Ook voor het tweede rapport heeft er niet alleen een inventarisatie plaatsgevonden op de OLP (waar onder andere de bedrijven ECN en NRG gehuisvest zijn), maar ook in een uitgestrekt gebied daaromheen. Zo is er ook gekeken naar de beschermde natuurgebieden Pettemerduinen en het Zwanenwater.

Het rapport van Antea Group maakt gedetailleerd inzichtelijk welke beschermde plant- en diersoorten er op en rond de OLP aanwezig zijn. Net als in 2012 zijn er bijzondere soorten aangetroffen, zoals de Zandhagedis, de Roodborsttapuit en de Welriekende nachtorchis.

PDF van het rapport.

END OF PRESS RELEASE

Pdf van het Persbericht

***

Noot voor de redactie
Raadpleeg www.pallasreactor.com voor meer informatie of neem contact op met PALLAS Communicatie: Jorinde Schrijver, +31 (0)88 20 24 038, mobiel +31 (0)6 2500 3329.

PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft tot doel om een ‘ state of the art’ multifunctionele reactor te ontwerpen die geschikt is voor het produceren van (medische)isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor geldt als vervanger voor de huidige Hoge Flux Reactor in Petten (Nederland).

PALLAS is op 16 december 2013 als apart bedrijf opgericht, en heeft als doel het realiseren van een ontwerp, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het aantrekken van private middelen (fase 1) voor de bouw en inbedrijfstelling (fase 2) van de PALLAS-reactor.

Voor de eerste fase is PALLAS een lening van €80 miljoen aangegaan met de Nederlandse overheid. Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de reactor tezamen neemt circa tien jaar in beslag. De levensduur van de reactor is ten minste veertig jaar.