Webinar architectuur PALLAS-gebouwen

25 januari 2021

Op donderdag 21 januari 2021 hebben Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) en ICHOS via een webinar de architectuur van de PALLAS-gebouwen gepresenteerd. De volledige uitzending is onderstaand terug te kijken.

Volledige uitzending webinar 21 januari 2021 – architectuur PALLAS-gebouwen

De versie met Engelse ondertiteling is beschikbaar via deze link. De vragen die tijdens het webinar zijn gesteld hebben we zoveel als mogelijk beantwoord tijdens de uitzending. Alle vragen die gesteld zijn worden op korte termijn beantwoord. Als u naar aanleiding van het webinar alsnog een vraag wilt stellen, dan kunt u zich richten tot onze communicatieafdeling via communications@pallasreactor.com. Zij zorgen dat de vraag beantwoord wordt.

Het bijbehorende architectuurboek, waarin in woord en beeld het gedachtegoed van de architectuur wordt weergegeven, is tevens beschikbaar op deze website. Onder ‘Het ontwerp wordt zowel de architectuur als het technische ontwerp toegelicht. Via deze link is het architectuurboek rechtstreeks digitaal beschikbaar.