Persbericht

IAEA directeur bezoekt de Hoge Flux Reactor en de PALLAS-bouwplaats

26 april 2024

Directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA bezoekt de Hoge Flux Reactor en de PALLAS-bouwplaats. Wereldwijd worden elke dag meer dan 30.000 patiënten geholpen door de medische isotopen die de reactor produceert. Om de productie en beschikbaarheid van deze essentiële ingrediënten van nucleaire geneesmiddelen veilig te stellen, bereidt NRG|PALLAS de bouw voor van de nieuwe PALLAS-reactor die naar verwachting rond 2030 operationeel zal zijn. DG Rafael Mariano Grossi, IAEA: ,,Ik ben vereerd dat ik getuige mag zijn van het begin van een nieuw nucleair tijdperk in Nederland met de bouw van de PALLAS-reactor, die vele levens over de hele wereld gaat redden.” Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Om de levering van medische isotopen na 2030 zeker te stellen is de realisatie van de PALLAS-reactor van levensbelang.”

Tijdens het bezoek werd de heer Grossi geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medische isotopen voor de behandeling van kanker. De ontwikkelingen zijn enorm en de samenwerking met ziekenhuizen versnelt de behandeling van duizenden patiënten voor een langer leven met een betere kwaliteit. Om verdere samenwerking na te streven, introduceerde de heer Grossi begin 2022 het IAEA-initiatief Rays of Hope. Dat initiatief heeft het doel om landen de kankerzorg te laten verbeteren, door de toepassing van medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde en door radiotherapie op te zetten of uit te breiden.

Om deze maatschappelijke taak van NRG|PALLAS voort te zetten wordt de PALLAS-reactor voorbereid en nadert de volgende fase: de bouw van de PALLAS-reactor zelf. Op de bouwplaats van de PALLAS-reactor werd de heer Grossi geïnformeerd over de voortgang van het project. Op dit moment zijn de werkzaamheden rond de bouwkuip gaande en was de heer Grossi getuige van de onderwaterwerkzaamheden. Dit soort werk is typisch voor bouwen in Nederland en vereist speciale kennis om dit op een veilige manier te realiseren.

Als onderdeel van zijn tour bezoekt de heer Grossi deze week ook een aantal nucleaire faciliteiten in het land. Naast het bezoek aan de Hoge Flux Reactor en de PALLAS-bouwplaats in Petten bezocht de heer Grossi ook Urenco in Almelo - een internationale leverancier van verrijkingsdiensten en splijtstofcyclusproducten voor de civiele nucleaire industrie.

In de geschiedenis van kernenergie heeft de IAEA veel veiligheidsnormen opgesteld op basis van de kennis en ervaringen van nucleaire organisaties over de hele wereld. Nationale toezichthouders gebruiken veel van deze veiligheidsnormen, zoals richtlijnen en eisen, als voorwaarden voor de nucleaire licentie van elke specifieke nucleaire organisatie in hun land. De IAEA streeft naar een wereld van veilige nucleaire activiteiten en probeert dit te bereiken door samen te werken met de nationale regelgevende instanties, bijvoorbeeld door middel van beoordelingsmissies.

 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter