Persbericht

Online marktconsultaties realisatie PALLAS-reactor

22 juni 2021

Op 27 september heeft PALLAS online marktconsultaties georganiseerd. Tijdens twee webinars hebben NRG-PALLAS en ICHOS een nadere toelichting gegeven aan potentiële contractors op de stand van zaken van het PALLAS-project en de scope en context van de projecten die, in de toekomst, naar de markt worden gebracht.

Ook werd gelegenheid geboden om vragen te stellen. Het webinar in de ochtend ging over de conventionele scope van het PALLAS-reactor project, in de middag lag de focus op het civiele werk. Verder zijn de volgende stappen van het tenderproces benoemd.  

De komende maand gaat PALLAS verder in gesprek met verschillende marktpartijen en zal uitvoeriger op de werkzaamheden en commerciële aspecten worden ingegaan.

De beide webinars zijn onderstaand terug te kijken. Een groot deel van de webinars is gelijk, alleen aan het eind van het webinar wordt de specifieke scope (conventioneel versus civiel) behandeld. Vragen over de marktconsultatie kunnen gesteld worden via contractprocurement@pallasreactor.com.

Marktconsultatie – conventionele scope

Marktconsultatie – civiele scope

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter