Persbericht

PALLAS voert boorwerkzaamheden uit

09 november 2018

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voert vanaf de maand augustus boorwerkzaamheden uit op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) en in de berm van de Westerduinweg. Ter voorbereiding op de aanvraag voor de kernenergiewetvergunning voor de PALLAS-reactor, worden sinds 2012 onderzoeken gedaan naar de eigenschappen van de OLP. Dit zijn onderzoeken naar risico’s als gevolge van onder andere geologie, meteorologie, industriële activiteiten en overstroming.

De onderzoeken die PALLAS nu doet naar de ondergrond dragen er aan bij dat PALLAS veilig gebouwd kan worden. Gegevens uit de onderzoeken zullen worden meegenomen bij het ontwerp van de reactor. De onderzoeken die nu gedaan worden richten zich op de reeds bekende lokale breuklijn in de aardkost. Het doel van dit onderzoek is om de breuklijn en het eventuele risico ervan voor de reactor in kaart te brengen. Hiervoor is in 2017 reeds seismisch onderzoek uitgevoerd; door middel van trillingen zijn de ondergrondse lagen in kaart gebracht. Als aanvulling hierop worden twee boringen tot ca. 400 meter geplaatst. De verschillende lagen in de boorkern zullen worden onderzocht op leeftijd van de ondergrondse lagen.

De twee boringen zullen ieder aan een kant van de breuklijn worden gezet, zodat de lagen aan beide kanten van de breuklijn met elkaar kunnen worden vergeleken.

Er worden twee boringen uitgevoerd: één op de OLP en één in de berm van de Westerduinweg aan de zijde van het fietspad nabij hectometerpaal 5,0. De boringen worden uitgevoerd met dezelfde boorinstallatie waardoor de boringen niet gelijktijdig kunnen worden gedaan. De eerste boring is inmiddels goed afgerond en de tweede boring is begonnen. Naar verwachting zal de tweede boring voor het eind van het jaar worden afgerond.

PALLAS voert boorwerkzaamheden uit

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter