Persbericht

Vervolgfinanciering voor PALLAS

09 december 2020

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) krijgt een vervolglening van 18 miljoen euro van de Nederlandse overheid om de werkzaamheden de komende maanden voort te zetten. Private financiering op basis van voor de overheid aanvaardbare voorwaarden is op dit moment niet haalbaar. Dit heeft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport vandaag bekendgemaakt. Ook meldde de minister dat het Kabinet het belangrijk vindt dat er op korte termijn een besluit genomen wordt over hoe de voorzieningszekerheid van medische isotopen voor de toekomst geborgd kan worden. Door enerzijds een goed inzicht te krijgen in de kosten, opbrengsten en bijbehorende risico’s van de publieke variant voor PALLAS en anderzijds door een goed beeld te krijgen van de alternatieven. In het voorjaar van 2021 zal de minister de Kamer hier nader over informeren. De brief is hier te vinden.

Bertholt Leeftink (CEO PALLAS/NRG): “Uit onze gesprekken met potentiële investeerders blijkt dat een aantal partijen geïnteresseerd blijft in de financiering van PALLAS. De personele unie en de afspraken die PALLAS en NRG in dit kader hebben gemaakt over hun gezamenlijke toekomst hebben hieraan bijgedragen. Wel vragen investeerders op een aantal punten om meer duidelijkheid. Het betreft onder andere zekerheid over het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, de toekomstige ontmanteling van de Hoge Flux Reactor, de verantwoordelijkheid voor het verwerken van het historisch radioactief afval en inzicht in de verwachte kosten, opbrengsten en (bouw)risico’s. Omdat die duidelijkheid nu niet gegeven kan worden, is private financiering op dit moment niet haalbaar.”

De extra lening stelt PALLAS in staat om de werkzaamheden voort te zetten op het gebied van de afronding van het basisontwerp van de reactor, het aanvragen van diverse vergunningen en de voorbereidingen voor de bouw. Ook is PALLAS op dit moment in onderhandeling met bouwconsortium ICHOS om zo sterk mogelijk de derde en laatste ontwerpfase van de PALLAS-reactor in 2021 te kunnen starten. Deze onderhandeling is noodzakelijk om risico’s en kostenoverschrijdingen te beperken en de bouwfase en overgangsfase de komende jaren te realiseren. In 2021 verwacht PALLAS samen met ICHOS te starten met het gedetailleerde ontwerp.

Hermen van der Lugt (Managing Director PALLAS): “Wij ronden nu het basisontwerp van de reactor af. Onderdeel hiervan zijn evaluaties. Zo voeren we externe audits uit die de focus leggen op risico’s en kosten. In het kader van veiligheid, risicobeheersing en controle vindt er in de nucleaire sector na elke ontwerpfase van een nieuwe installatie een grondige evaluatie plaats. Door extra veiligheidseisen en de groei van de markt van therapeutische isotopen waren wijzigingen in de tweede fase van het ontwerp noodzakelijk. De aanpassingen op het gebied van robuustheid en innovaties hebben echter ook een keerzijde: werkzaamheden zijn veranderd en de verwachte kosten en risico’s zijn toegenomen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat aangepaste afspraken met ICHOS noodzakelijk zijn om de laatste fase van het ontwerp sterk te starten. Zo kunnen wij de risico’s en substantiële kostenoverschrijdingen beperken en de onderlinge samenwerking verbeteren.”

ICHOS en PALLAS ontwerpen een innovatieve reactor die de komende zestig jaar op grote schaal diagnostische en therapeutische isotopen garandeert voor miljoenen patiënten wereldwijd. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Nederland de rol van mondiale topproducent van radiofarmaca continueren en verder uitbouwen. De bouw van een reactor voor de medische wereld is uniek. Het is zestig jaar geleden dat de Hoge Flux Reactor in Nederland is gebouwd en het PALLAS-project is het verst gevorderde initiatief van Europa. Het project kent unieke uitdagingen die continu om intelligente oplossingen vragen van de inmiddels ruim 300 mensen die hier dagelijks mee bezig zijn.

Volg deze link voor een aanvulling op het onderzoek van het RIVM naar de leveringszekerheid voor medische radionucliden.

Vervolgfinanciering voor PALLAS

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter