Hoe we werken

Het maatschappelijk belang van PALLAS is groot. De reactor kan vele levens redden, maar we realiseren ons ook wat de impact ervan is op veiligheid en milieu. Daarom volgen we meerdere principes en houden we ons aan de normen die zijn vastgesteld door bestaande regelgeving of door ons streven naar uitmuntendheid.

Beveiliging van de (nucleaire) faciliteiten, materiaal en informatie is van het grootste belang voor PALLAS. Om te voorkomen dat de veiligheid van mens en milieu in gevaar gebracht kan worden of dat er kennis en informatie over de reactor, de technologie en/of (reactor)materiaal in verkeerde handen komt, gelden de volgende beleidsregels:

 • PALLAS voldoet aan de voorwaarden van de Nuclear Security Guidelines van de IAEA en de Nederlandse wetgeving.
 • PALLAS zorgt dat het reactorontwerp minimaal voldoet aan relevante voorwaarden zoals gesteld in Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging van nucleaire installaties en nucleair materiaal.
 • PALLAS houdt de juiste classificatie aan voor beveiligingsprocedures betreffende de ontwerpdocumentatie, inclusief de implementatie van het ‘need to know’-principe.
 • PALLAS betrekt alle medewerkers bij en houdt hen aan het werken met de beveiligingsprocedures en -instructies, traint hen en streeft continu naar verbetering.

De veiligheid en gezondheid van haar mensen en degenen die voor PALLAS werken, hebben de hoogste prioriteit. Er wordt binnen de relatief jonge organisatie dan ook hard gewerkt aan het uitdragen en in stand houden van een sterke veiligheidscultuur, die gebaseerd is op openheid en transparantie.

Duinen Van Petten
 • PALLAS staat garant voor veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • PALLAS verzorgt waar nodig toegesneden trainingen voor haar personeel.
 • De veiligheidsprestaties en arbeidsomstandigheden worden nauwlettend gevolgd en gemeten en waar nodig verbeterd.
 • Effectieve incidentprocedures zijn geïmplementeerd.
 • PALLAS vraagt al haar leveranciers en contractors zich te conformeren aan haar veiligheids- en gezondheidsregels en elkaar te stimuleren om waar mogelijk te optimaliseren.
 • PALLAS voldoet ten minste aan alle eisen ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • Het PALLAS Management Systeem voldoet aan de ISO 9001-norm.
 • PALLAS heeft een gedegen omschrijving van de specificaties en voert een strikte opvolging uit op levering conform deze specificaties.
 • PALLAS communiceert effectief met diverse betrokken stakeholders.
 • PALLAS betrekt alle medewerkers bij en houdt hen aan het werken met procedures en instructies, samengebracht in het Management Systeem.
 • PALLAS geeft prioriteit aan continue verbetering en meet dit systematisch via het Continual Improvement Plan met daarin SMART-gedefinieerde doelstellingen, acties en Key Performance Indicators (KPI’s).
 • PALLAS stimuleert medewerkers om mogelijkheden tot verbetering aan te leveren.
Materials Quality (1)
 • Bij alle PALLAS-activiteiten wordt structureel elke mogelijke impact op mens en milieu op alle aspecten overwogen. PALLAS streeft ernaar negatieve effecten en risico’s weg te nemen of tot een minimum te beperken en, waar realistisch mogelijk, ten goede te keren.
 • Naast de eigen medewerkers dienen ook alle bedrijven die voor PALLAS werken invulling te geven aan de kernwaarden 'veiligheid', 'betrouwbaarheid' en 'professionaliteit'.
 • PALLAS inventariseert en evalueert milieueffecten en -aspecten van haar activiteiten en definieert en implementeert beheersmaatregelen. Dit geldt voor zowel de eigen organisatie als voor leveranciers en (sub)contractors.
 • PALLAS is verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke of andere van toepassing zijnde (juridische of vergunningstechnische) eisen.
 • PALLAS minimaliseert de afvalstroom door (uiteindelijk) de operatie zo efficiënt mogelijk in te richten.
 • PALLAS betrekt alle medewerkers bij de milieudoelstellingen en houdt hen aan het geldende milieubeleid.

Waarmee kunnen we u verder helpen?

Nature landscape