PALLAS-programma

De huidige Hoge Flux Reactor in Petten, Noord-Holland, waar tweederde van de medische isotopen in Europa vandaan komt, bereikt zijn verwachte levensduur rond 2030. De PALLAS-reactor is nodig om de nucleaire infrastructuur in Petten, Nederland, in stand te houden.

Het gebruik van nucleaire geneeskunde neemt een hoge vlucht, vooral voor nieuwe therapieën. Elk jaar vinden in Europa ongeveer 200.000 behandelingen met therapeutische isotopen plaats. De verwachting is dat dit aantal jaarlijks met 8 procent zal toenemen.

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

 • Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) is opgericht om een nieuwe, multifunctionele kernreactor te realiseren in Petten, Noord-Holland, ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR).
 • In januari 2012 steunt het kabinet de realisatie van de nieuwe reactor om een sterke positie van Nederland op de wereldmarkt van medische isotopen te behouden.
 • In december 2013 omarmt de Nederlandse overheid dit initiatief en wordt de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht om de PALLAS-reactor te realiseren.
 • Vanaf 2020 vormen PALLAS en NRG een personele unie en is er een plan opgesteld voor volledige integratie. NRG blijft nauw betrokken bij het PALLAS-project.
 • Het oorspronkelijke doel was om de PALLAS-faciliteiten commercieel te financieren, bezitten en exploiteren.
 • De overheid heeft een aantal leningen verstrekt, zodat NRG|PALLAS aan het ontwerp en de businesscase kon werken, vergunningen kon verkrijgen en gesprekken met potentiële financiers kon voeren. Private financiering op basis van voor de overheid acceptabele voorwaarden is volgens de overheid echter niet haalbaar.
 • Minister Ernst Kuipers meldt in zijn brief (d.d. 21 januari 2022) aan de Tweede Kamer dat de hamvraag is of Nederland zijn leidende rol in de leveringszekerheid van medische isotopen wil voortzetten of dat we een grotere internationale afhankelijkheid en onzekerheden over de toekomstige beschikbaarheid van medische isotopen acceptabel en proportioneel vinden.
 • Op 20 september 2022 maakt minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend dat er de komende jaren geld is gereserveerd voor de bouw van de PALLAS-reactor in het Noord-Hollandse Petten. Het ministerie reserveert 30 miljoen euro voor het project in 2022 en 129 miljoen euro per jaar vanaf het jaar daarop.
 • Op 19 september 2023 maakt minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend dat er volledige financiering zal zijn voor de bouw van de PALLAS-reactor.
 • De totale kosten van het PALLAS-project worden geschat op 1,6 tot 2,2 miljard euro.
Research

Onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor nucleaire technologie

 • NRG|PALLAS is gespecialiseerd in stralingsbescherming, nucleaire veiligheid, radioactief afval en energietechnologie. In Petten wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar thorium en ontwikkelingen rond kleinere reactoren (SMR's).
 • De kennis over deze specialistische vakgebieden is nodig om toekomstige opties rond de energietransitie te beoordelen, met name betreffende de rol van kernenergie in de duurzame energiemix.
 • De nieuwe PALLAS-reactor komt op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten. Er werken meer dan 1.600 werknemers bij verschillende bedrijven op de EHC.
 • De PALLAS-reactor wordt gerealiseerd naast de Hoge Flux Reactor (HFR) en de Hotlabs.
 • NRG|PALLAS realiseert FIELD-LAB, een samenwerking met UMC's en partners uit de farmaceutische industrie die werken op het gebied van nieuwe toepassingen van nucleaire geneesmiddelen.
Pagina 36 37 FIELD LAB Ziekenhuisgang

Waarmee kunnen we u verder helpen?

Nature landscape