Zoeken

Zoekresultaten voor:

Ontwikkelingen

Wie de ontwikkelingen in de toepassing van medische isotopen van een afstand bekijkt, ziet grofweg drie trends: 1. Vanaf de jaren 1960 tot 2015 draaide het in de nucleaire geneeskunde vooral om diagnostiek. De ontwikkeling van diverse zogenaamde cold kits (tracers), verbeteringen in beeldtechnologie en de beschikbaarheid van camera’s zijn in die jaren de drijvende […]

Management

Personele Unie NRG|PALLAS Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) vormt samen met NRG (onderdeel van stichting NRG en voorheen ECN) een personele unie. Er blijven twee organisaties bestaand. De directies van beide organisaties worden gevormd door de Bertholt Leeftink (CEO), Hermen van der Lugt (CRO) en Maik Smit (CFO). Ook bij de raden van toezicht is er […]

Dorpsraad Petten – Greet Andriesse

Aan het woord is Greet Andriesse, voorzitter van zowel Dorpsraad Petten als van Burenoverleg Petten. ‘De mensen hier weten niet anders dan dat ze vlakbij een nucleaire reactor leven. Je hoeft ze niet te vertellen over de mogelijkheid van uitval en de risico’s die dat met zich meebrengt. Vanuit de Dorpsraad Petten, en ook vanuit […]

Financiering

De focus van PALLAS ligt op medische isotopen. Een relevante vraag voor de businesscase van PALLAS is hoe de markt van medische isotopen zich gaat ontwikkelen en of deze ook in de toekomst zo van levensbelang blijven. Op basis van gesprekken met vele internationale artsen, onderzoekers en radio-farmaceutische bedrijven, en natuurlijk op basis van marktrapporten, […]

Downloads

Medische isotopen In maart 2017 heeft Nucleair Nederland een whitepaper uitgegeven, “Medische isotopen, belang voor de wereld en kansen voor Nederland”. Download hier of mail uw adres naar info@pallasreactor.com om een gedrukte versie te ontvangen. Plan-MER Het Plan-MER is in de eerste plaats een hulpmiddel voor het besluit over de herziening van het bestemmingsplan, zodat […]