Zoeken

Zoekresultaten voor:

BESIX aangesteld als aannemer Pit & Foundation

PALLAS kiest voor BESIX als aannemer voor het realiseren van de Pit and Foundation (bouwkuip) voor de PALLAS-reactor. Naar aanleiding van de uitgegeven tender is recent het contract getekend met BESIX. BESIX heeft een sterke reputatie als het gaat om complexe projecten en staat bekend om de innovatieve manier waarop zij engineering en bouwen met […]

Eerste fase PALLAS gestart: voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden om de realisatie van de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk te maken zijn gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de oorspronkelijke toegangsweg naar de Energy & Health Campus uit de jaren ’60. Deze tijdelijke weg wordt geschikt gemaakt voor het bouwverkeer voor de PALLAS-reactor. De toegangsweg komt uit op […]

Ontwerpvergunningen PALLAS gepubliceerd

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over het vergunningenproces. De inzage van de stukken is van 21 oktober tot en met 1 december 2022.

Kabinet steunt bouw PALLAS-reactor

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag bekend gemaakt dat er de komende jaren geld is gereserveerd voor de bouw van de PALLAS-reactor in het Noord-Hollandse Petten. Het ministerie reserveert voor het project dit jaar 30 miljoen euro en vanaf volgend jaar 129 miljoen euro per jaar.

Marktconsultatie hoofdaannemer

In samenwerking met ICHOS zijn de basisontwerp activiteiten voor het PALLAS-project afgerond. De organisatie gaat nu de bouwfase in waarin zij een hoofdaannemer wil contracteren voor de bouw van de PALLAS-reactor en verschillende gebouwen en installaties die nodig zijn voor de productie en onderzoek van isotopen voor medische en industriële toepassingen.