Zoeken

Zoekresultaten voor:

Eerste fase PALLAS gestart: voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden om de realisatie van de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk te maken zijn gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de oorspronkelijke toegangsweg naar de Energy & Health Campus uit de jaren ’60. Deze tijdelijke weg wordt geschikt gemaakt voor het bouwverkeer voor de PALLAS-reactor. De toegangsweg komt uit op […]

Ontwerpvergunningen PALLAS gepubliceerd

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over het vergunningenproces. De inzage van de stukken is van 21 oktober tot en met 1 december 2022.

Kabinet steunt bouw PALLAS-reactor

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag bekend gemaakt dat er de komende jaren geld is gereserveerd voor de bouw van de PALLAS-reactor in het Noord-Hollandse Petten. Het ministerie reserveert voor het project dit jaar 30 miljoen euro en vanaf volgend jaar 129 miljoen euro per jaar.

Marktconsultatie hoofdaannemer

In samenwerking met ICHOS zijn de basisontwerp activiteiten voor het PALLAS-project afgerond. De organisatie gaat nu de bouwfase in waarin zij een hoofdaannemer wil contracteren voor de bouw van de PALLAS-reactor en verschillende gebouwen en installaties die nodig zijn voor de productie en onderzoek van isotopen voor medische en industriële toepassingen.

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor gunt KWS

In afwachting van het kabinetsbesluit over het PALLAS-programma, worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor. Een van deze voorbereidingen is het aanleggen van het werkterrein die ruimte biedt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de civiele bouw van de PALLAS-reactor, de zogenoemde ‘lay-down area’ en het aanleggen van een toegangsweg. De oorspronkelijk […]

PALLAS vraagt Kernenergiewetvergunning aan bij de ANVS en Waterwetvergunning bij Rijkswaterstaat

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft afgelopen maand de aanvraag voor de Kernenergiewetvergunning bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ingediend voor het oprichten van onze PALLAS-reactor. Ook heeft PALLAS de Waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Deze twee vergunningaanvragen zijn met elkaar verbonden. Deze aanvragen zijn een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van de nieuwe (onderzoeks) […]

Minister Kuipers brengt bezoek aan Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten

Nucleaire geneeskunde is onmisbaar in de strijd tegen kanker Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers heeft op 30 maart een bezoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten. De minister sprak met medisch deskundigen en met de directie van NRG|PALLAS, over het belang van de medische isotopen productie, onderzoek en over […]

PALLAS ontvangt natuurvergunningen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor de bouw van de PALLAS-reactor en voor de realisatie van het Nuclear Health Centre (NHC) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening betekent dat PALLAS verder kan met de realisatie van de bouwplannen op de Energy & Health Campus in Petten. Marco Visser, licensing manager […]

Sietsche Eppinga start 1 maart als PALLAS-reactor Construction Director

Sietsche Eppinga zal per 1 maart 2022 aantreden als Construction Director PALLAS-reactor. Sietsche gaat leiding geven aan de bouwwerkzaamheden voor de PALLAS-reactor op de Energy and Health Campus in Petten. Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Nu wij ons voorbereiden op de daadwerkelijke start van de bouw van de PALLAS-reactor ben ik erg blij met de komst […]