Zoeken

Zoekresultaten voor:

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor gunt KWS

In afwachting van het kabinetsbesluit over het PALLAS-programma, worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor. Een van deze voorbereidingen is het aanleggen van het werkterrein die ruimte biedt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de civiele bouw van de PALLAS-reactor, de zogenoemde ‘lay-down area’ en het aanleggen van een toegangsweg. De oorspronkelijk […]

PALLAS vraagt Kernenergiewetvergunning aan bij de ANVS en Waterwetvergunning bij Rijkswaterstaat

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft afgelopen maand de aanvraag voor de Kernenergiewetvergunning bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ingediend voor het oprichten van onze PALLAS-reactor. Ook heeft PALLAS de Waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Deze twee vergunningaanvragen zijn met elkaar verbonden. Deze aanvragen zijn een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van de nieuwe (onderzoeks) […]

Minister Kuipers brengt bezoek aan Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten

Nucleaire geneeskunde is onmisbaar in de strijd tegen kanker Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers heeft op 30 maart een bezoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten. De minister sprak met medisch deskundigen en met de directie van NRG|PALLAS, over het belang van de medische isotopen productie, onderzoek en over […]

PALLAS ontvangt natuurvergunningen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor de bouw van de PALLAS-reactor en voor de realisatie van het Nuclear Health Centre (NHC) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening betekent dat PALLAS verder kan met de realisatie van de bouwplannen op de Energy & Health Campus in Petten. Marco Visser, licensing manager […]

Sietsche Eppinga start 1 maart als PALLAS-reactor Construction Director

Sietsche Eppinga zal per 1 maart 2022 aantreden als Construction Director PALLAS-reactor. Sietsche gaat leiding geven aan de bouwwerkzaamheden voor de PALLAS-reactor op de Energy and Health Campus in Petten. Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Nu wij ons voorbereiden op de daadwerkelijke start van de bouw van de PALLAS-reactor ben ik erg blij met de komst […]

Werkbezoek Kamerleden Erkens en Grinwis aan Petten op 11 februari

VVD-Kamerlid Silvio Erkens, en CU-Kamerlid Pieter Grinwis, beiden woordvoerder Klimaat en Energie voor hun partij, brachten 11 februari een bezoek aan de Energy & Health Campus in Petten. Erkens en Grinwis zijn deze middag in gesprek gegaan met directieleden en programma managers van NRG|PALLAS over de ontwikkeling van nieuwe nucleaire kennisinfrastructuur voor de toepassingen energie […]

Een hart onder de riem voor alle kankerpatiënten

Nu het beslismoment voor de bouw van de PALLAS-reactor vanuit de politiek steeds dichterbij komt (voorjaar 2022) en de huidige situatie steeds uitdagender vragen NRG en PALLAS vandaag op 4 februari Wereldkankerdag aandacht voor de belangrijke rol die Nederland speelt bij kankerbestrijding.