Stakeholders

PALLAS zal een veilige en geavanceerde productiefaciliteit bouwen die ’s werelds grootste producent van radio-isotopen voor nucleaire geneeskunde wordt en onderzoek naar nucleaire technologie mogelijk maakt. Dat vindt niet alleen PALLAS belangrijk, maar ook partijen uit haar directe en indirecte omgeving.

Nucleaire geneeskunde - Wim Oyen

De komst van een nieuwe reactor trekt allerlei kennisinstellingen en nucleaire onderzoekers aan, hetgeen goed is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aan het woord is Wim Oyen, hoogleraar Nucleaire Geneeskunde Humanitas Universiteit en Radboudumc Nijmegen, nucleair geneeskundige Rijnstate Arnhem en president van de European Association of Nuclear Medicine. 'Mijn Europese vakgenoten vragen me geregeld naar de voortgang van de PALLAS-reactor. Ze...

Andere stakeholders