Dorpsraad Petten – Greet Andriesse

Aan het woord is Greet Andriesse, voorzitter van zowel Dorpsraad Petten als van Burenoverleg Petten.

‘De mensen hier weten niet anders dan dat ze vlakbij een nucleaire reactor leven. Je hoeft ze niet te vertellen over de mogelijkheid van uitval en de risico’s die dat met zich meebrengt. Vanuit de Dorpsraad Petten, en ook vanuit het Burenoverleg waar ik als voorzitter bij betrokken ben, hebben we gereageerd op de plannen voor de nieuwe reactor.

We wilden geen al te iconisch gebouw in het duinlandschap. En geen luchtkoeling waar je hoge koeltorens voor nodig hebt, die ver boven het maaiveld zouden uitsteken. Dit lijkt te gaan lukken. Gelukkig maar, want daar spitsen de meeste protesten van de dorpsbewoners zich op toe. Daarbij denken de bewoners ook nadrukkelijk aan het toerisme, een belangrijke inkomstenbron voor ons dorp. Er komen veelal Duitste toeristen en die hebben het nou eenmaal niet zo op kerncentrales.

Over het nut en de noodzaak van de komst van deze nucleaire reactor zijn we het wel eens. Het produceren van medische isotopen voor het onderzoeken en behandelen van patiënten is essentieel. Alternatieven, zoals het Lighthouse-project en de productie van medische isotopen via cyclotrons, zijn nog onvoldoende getest. De hele discussie of deze reactor er moet komen, is in mijn ogen een gepasseerd station. Die gaat er gewoon komen.’

Uit: PALLAS in beeld