Nucleaire geneeskunde – Wim Oyen

Aan het woord is Wim Oyen, hoogleraar Nucleaire Geneeskunde Humanitas Universiteit en Radboudumc Nijmegen, nucleair geneeskundige Rijnstate Arnhem en president van de European Association of Nuclear Medicine.

‘Mijn Europese vakgenoten vragen me geregeld naar de voortgang van de PALLAS-reactor. Ze zijn, net als ik, doordrongen van het belang van deze nieuwe reactor. Ze weten dat de huidige Hoge Flux Reactor in Petten dichtgaat en vrezen het moment dat we dan wereldwijd een tekort zullen hebben aan medische isotopen.

Als president van de European Association of Nuclear Medicine heb ik intensief contact met nucleair geneeskundigen uit de ruim veertig aangesloten Europese landen. Was vroeger Amerika de grote initiator van onderzoek naar en werken met nucleaire diagnose- en behandelmethoden, de laatste tien jaar loopt Europa voorop. Daarbinnen speelt Nederland een belangrijke rol.

Ook voor de verdere ontwikkeling van Nederland tot kenniseconomie is het cruciaal dat we onze sterke positie op gebied van nucleaire geneeskunde behouden. De komst van een nieuwe reactor, die op zijn beurt allerlei kennisinstellingen en nucleaire onderzoekers aantrekt, kan daar in zeer belangrijke mate aan bijdragen.’

Uit: PALLAS in beeld