Nucleaire geneeskunde – Linda de Wit

Aan het woord is Linda de Wit, Technisch Geneeskundige in het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

‘Door het toenemende gebruik van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe kankergerichte tracers zullen we in de toekomst steeds meer gebruikmaken van medische isotopen. Vooral de vraag naar therapeutische medische isotopen, zoals lutetium-177, zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Er zijn wereldwijd weinig reactoren die kwalitatieve medische isotopen produceren. Er hoeft maar één reactor een storing te krijgen of nucleair geneeskundigen hebben direct een probleem. Het belang van de nieuwe PALLAS-reactor voor kankerpatiënten is daarom niet te onderschatten.’

Uit: PALLAS in beeld