Realisatie reactor

PALLAS wordt een geavanceerde nucleaire reactor, toegewijd aan medische isotopenproductie en (medisch) nucleair technologisch onderzoek. Leveringszekerheid en flexibiliteit zijn de kernbegrippen en staan bij het hele ontwerp voorop.

Het ontwerp

PALLAS heeft gekozen voor een pool-type reactor die wordt ontworpen om te opereren met laagverrijkt uranium.

Bouwconsortium

Na een zorgvuldig proces heeft PALLAS begin 2018 gekozen voor ICHOS: een Nederlands-Argentijns consortium.

Vergunningen en wetgeving

Een reactor zet je natuurlijk niet zo maar neer: er zijn wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen nodig voor de bouw van start kan gaan.

Tijdsplanning

Het gehele project is opgedeeld in twee fases.