Oplevering

Na voltooiing van de bouw beschikt PALLAS over een complete infrastructuur met capaciteit voor de levering van medische radio-isotopen voor meer dan 30.000 patiënten per dag. Aangezien het aantal patiënten dat met medische isotopen wordt behandeld elk jaar toeneemt, zal de vraag naar dergelijke diagnostiek en behandelingen naar verwachting alleen maar toenemen. Het PALLAS-programma is daarom van levensbelang.  

Inbedrijfstelling

De inbedrijfstellingsfase volgt op de voltooiing van de bouw. Om de faciliteiten operationeel te maken in overeenstemming met de ontwerp-, veiligheids- en prestatiecriteria, vereist inbedrijfstelling een zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd proces. Inbedrijfstelling maakt deel uit van het hele programma en heeft verschillende cruciale stappen.

Inbedrijfstellingsprogramma

  • Testen en voltooien van activiteiten.
  • Pre-inbedrijfstelling.
  • Inbedrijfstelling.
  • Semi-commerciële bedrijfsvoering.
  • Opstarten.

Inbedrijfstelling

  • Test vóór het toevoegen van brandstof.
  • Test brandstofbelading.
  • Testen met laag stroomverbruik.
  • Vermogenstoename en testen van vermogen.

Lay down area
Lay down area
Fase 1
Pit & Foundation
Pit & Foundation
Fase 2
Bouwen
Bouwen
Fase 3
Oplevering
Oplevering
Fase 4