Veiligheid

Bij PALLAS wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, van de reactorkern tot alle andere nucleaire systemen die nodig zijn om de reactor veilig te laten werken. Bij het ontwerp van de reactor is rekening gehouden met alle lessen die op nucleair gebied zijn geleerd. De reactor is bestand tegen potentiële gevaren van buitenaf, zoals neerstortende vliegtuigen of aardbevingen. PALLAS houdt zich aan uitgebreide internationale en nationale wet- en regelgeving om de reactor veilig te laten werken.

De veiligheid van de reactor wordt gedurende de hele levensduur bewaakt

 • Ontwerp
 • Constructie
 • Commissioning
 • Werking
 • Buitengebruikstelling & ontmanteling

The nuclear reactor must meet the following safety functions

Het beheersen van de reactiviteit

 • First Shutdown System
 • First Reactor Protection System
 • Second Shutdown System
 • Second Reactor Protection System

Het koelen van de splijtstoffen

 • Primary Colling System
 • Pool Cooling System
 • Service Pool

Het insluiten van de radioactieve stoffen of splijtstoffen

 • Fissile material cladding
 • Reactor Building Ventilation System
 • Nuclear Island Building

PALLAS zorgt ervoor dat mensen en het milieu te allen tijde worden beschermd tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling en beroepsmatige of industriële gevaren.

Control Room

Controlekamer

 • De controlekamer is de ruimte vanwaaruit operators de reactor bedienen.
 • De controlekamer van de PALLAS-reactor zal in hoge mate digitaal zijn en niet zoals mechanische controlekamers die voornamelijk werken met knoppen.

Alle functionele eisen zijn gebundeld in Technische Voorschriften die voortdurend worden afgestemd met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
Daarnaast worden de nieuwste internationale voorschriften van de Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) regelmatig gecontroleerd.