Constructie

Het PALLAS-project wordt gefaseerd gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder het gereedmaken van de site en de bouw van de reactorkuip, worden gevolgd door de bouw van de PALLAS-reactor en andere gebouwen. Zie de onderstaande stappen om de ontwikkeling van het project te volgen.

 

Meer weten over constructie?

Sietsche Eppinga 1 Pallas 2023

Sietsche Eppinga
Construction Director