Disclaimer

Disclaimer for PALLAS

De informatie op deze website, https://www.pallasreactor.com/, is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door PALLAS en hoewel wij trachten de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van gegevens- of winstverlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder het beheer van PALLAS vallen. Wij hebben geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die daarop worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website up and running te houden. PALLAS neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

 

Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer en de voorwaarden ervan.

Update
Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of veranderingen aanbrengen, dan worden die wijzigingen hier duidelijk vermeld.

Als u meer informatie wenst of vragen hebt over de disclaimer van onze site, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op communications@pallasreactor.com.